Kvalitet
Objavljeno 06 decembar, 2017

Tokom novembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Opširnije...

Objavljeno 06 decembar, 2017

75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476Prateći potrebe klijenata Stand Cert doo je u prethodnom periodu dokazao svoju kompetentnost i za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Opširnije...

Objavljeno 06 decembar, 2017

2017.12. lumina dnvglAnalizom 1.6 miliona pronalazaka sa audita sistema menadžmenta u više od 80.000 organizacija, Lumina identifikuje slabe tačke i područja za poboljšanje sistema menadžmenta i pruža uvid u pojedinačna poređenja po sektorima.

Opširnije...

Objavljeno 06 decembar, 2017

2017.12.organska proiyvodnjaSporazum o novim pravilima o organskoj poljoprivredi, koji je pre par dana potvrđen u Briselu, pojednostaviće i uskladiti ​​mnoga pravila koja se odnose na proizvodnju organske hrane kako unutar Evropske unije tako i u zemljama koje nisu članice EU.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet