Kvalitet
Objavljeno 11 april, 2018

2018.04.iaf gfsi partnerstvoMeđunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), stub Foruma potrošačkih proizvoda, sa zadovoljstvom su objavili novo partnerstvo kao deo tekuće strategije za jačanje saradnje u korist potrošača širom sveta.

Opširnije...

Objavljeno 11 april, 2018

2018.04.brc acg gluten free certification programBRC Global Standards je 3. aprila objavio kupovinu Allergen Control Group, vlasnika i operater GFCP sheme (Gluten Free Certification Program) jedine sheme za sertifikaciju sistema za proizvodnju hrane bez glutena koja je akreditovana prema ISO 17021.

Opširnije...

Objavljeno 11 april, 2018

2018.04.sastanak u pks alimsRadni sastanak na kome je učestvovalo više od 100 zainteresovanih aktera, organizovan je u PKS sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove koji su izradili Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, radi pojašnjenja predloženih rešenja, odnosno u međuvremenu dostavljenih primedbi.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet