Kvalitet
Objavljeno 06 mart, 2019

2019.02. sesti dani kvaliteta u zdravstvu bihŠesti “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” održani u Sarajevu 20. i 21. decembra pod motom “BiH u EU: Kvalitetom u društvu najboljih” u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), uz veliki broj učesnika iz BiH, regiona i Evrope privukli su veliku pažnju stručne i šire javnosti.

Opširnije...

Objavljeno 27 februar, 2019

sepenPostojeći sistem u Srbiji zahteva dodatna ulaganja i podizanje naknade za odlaganje otpada, dok je istovremeno neophodno ojačati sisteme za sprovođenje prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u lokalnim samoupravama.

Opširnije...

Objavljeno 27 februar, 2019

fssc 22000 slicicaKao što smo već i najavili ovde, u maju 2019. biće objavljeno novo izdanje FSSC 22000. Jedan od glavnih razloga za reviziju je objavljivanje standarda ISO 22000:2018 prošlog leta, koji se koristi kao osnova za GFSI sertifikovanu šemu sertifikacije.

Opširnije...

Objavljeno 27 februar, 2019

2019.02. vodic za recikliranu ambalazuOrganizacija Koalicija za održivu ambalažu (The Sustainable Packaging Coalition) objavila je vodič pod nazivom "Dizajn za reciklirani sastav" koji ima za cilj pomoći kompanijama koje su odlučile koristiti recikliranu sirovinu u svojoj ambalaži.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet