Kvalitet

Kalendar Događaja

ISO/IEC 27001:2013 INTRODUCTION & AWARENESS
Utorak, 16. April 2019, 08:00am - 05:00pm

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet