Kvalitet

Kalendar Događaja

SRPS ЕN ISO/IEC 17065:2016 - ocenjivanje usaglašenosti — zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet