Kvalitet

Kalendar Događaja

UPRAVLJANJE RIZICIMA U LANCIMA SNABDEVANJA (VEZA SA ISO 27001, ISO 28001 I ISO 31000)

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet