Kvalitet

Kalendar Događaja

IRCA kurs za proveravače i vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom
Od Ponedeljak, 10. Jun 2019 -  08:00am
Do Petak, 14. Jun 2019 - 05:00pm

c82e68ecc91a6115905b52a4dab0ec5bSertifikaciono telo TUV Rheinland  u Beogradu organizuje "IRCA kurs za proveravače/vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom" od 10. do 14. juna 2019.


 

Nastavni program:

•    Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

•    Modul A – osnovna znanja

 • Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa
 • Eksterna i interna pitanja
 • Zainteresovane strane
 • Rizici i prilike

•    Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadćmenta

 • Principi provere
 • Program provere
 • Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine
 • Tipične aktivnosti provere
 • Kompetencije funkcije sertifikacije

•    Modul C – Praktično sprovođenje provere

 • Faza 1 i 2 provere
 • Planiranje faze 1 i 2
 • Priprema ček liste
 • Uvodni sastanak
 • Sprovođenje provere faze 1 i 2
 • Završni sastanak faze 1 i 2
 • Tehnike provere
 • Izveštaj sa provere
 • Nadzorne provere

•    Modul D – Provera od druge strane

 • Pregled dokumentacije
 • Ček lista
 • Uvodni sastanak
 • Sprovođenje provere
 • Izveštaj sa provere
 • Završni sastanak
 • Osobine proveravača

•    Modul E

 • Neusaglašenosti

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen  kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI od 8:30 do 18:00 h.

Cena: 53.100 RSD + PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen !

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet