Kvalitet

Kalendar Događaja

OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – ISO 9001:2015
Od Utorak, 17. Octobar 2017 -  08:00am
Do Sreda, 18. Octobar 2017 - 05:00pm

sgs_logo_1OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – ISO 9001:2015

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015
29 jan 2018 - 30 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – OHSAS 18001:2007

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet