Kvalitet

Kalendar Događaja

Interni proveravači sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO/IEC 17020
Od Četvrtak, 7. Decembar 2017 -  08:00am
Do Petak, 8. Decembar 2017 - 05:00pm

2017.IBI slikaInstitut za unapređenje poslovanja (Institute for business improvement Ltd.) 07. i 08.12.2017.godine organizuje obuku "Interni proveravači sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO/IEC 17020".


 

 

Kurs je namenjen svim zaposlenima u organizacijama za kontrolisanja, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za interne provere, ali i implementaciju i održavanje sistem kvaliteta, prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020.

 

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici osposobe da na efektivan način sprovedu interne provere u organizacijama za kontrolisanje u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17020.

Kroz predavanja i simulaciju ocenjivanja polaznici ovog kursa će biti u prilici da ovladaju praktičnim znanjima i veštinama provere, unaprede svoja znanja i veštine komunikacije i efektivnog izveštavanja o nalazima provere, kao i način implementacije korektivnih mera u organizaciji.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020.

 

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima organizacija za kontrolisanje i osobama zaduženim za sistem kvaliteta, osobama odgovornim za nabavku usluga kontrolisanja, kao i ostalim pojedincima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizacijama za kontrolisanje.

 

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, praktične vežbe i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa: 2 dana

Ovde možete preuzeti brošuruprogram i formular za prijavu.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet