Kvalitet

Kalendar Događaja

Integrisani kurs za Interne proveravače Sistema Menadžmenta Kvalitetom - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Od Četvrtak, 8. Februar 2018 -  08:00am
Do Utorak, 13. Februar 2018 - 05:00pm

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet