Kvalitet

Konsalting TQM, Gornji Milanovac

Naš konsultantski – edukacioni portfolio je sledeći:

  • Uspostavljanje, održavanje i reinženjering standarda:
    ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 , ISO 22000, HACCP, ISO 17025, FSC-STD-40-004
  • Konsultanske usluge za CE znak - izvođenje pripremnih radnji i sistematizovanje dokumentacije za isticanje CE znaka na vaše proizvode, za koje se normativom EU zahteva njihovo postavljanje.

  • PSP (Procesi stalnih poboljšanja) – Vođenje kroz procese stalnih poboljšanja poslovanja kroz KAIZEN filozofiju

  • Konsultanske usluge „5S" Metoda uređivanja i održavanja poslovnog ambijenta – kreirana u Toyoti

  • Obuke internih proveravača za provere prema standardima: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025

  • Obuke za primenu alata/metoda za ISO/TS 16949 (APQP, Dijagram toka, FMEA, PPAP, MSA,SPC,5 zašto,8D)

 

 Istorijat
Agencija je registrovana na ime Ljubinke Vuksanović, diplomirani pravnik .
U Agenciji su povremeno ,na osnovu potreba posla, anagažovani konsultanti-saradnici:
- Zoran Vuksanović, diplomirani profesor mašinstva
- Pantelić Vladislav, diplomirani inženjer mašinstva
- Dobričić Miladin , diplomirani ekonomista


Pre formiranja Agencije navedeni konsultanti-saradnici su u svojoj dugogodišnjoj profesionalnoj praksi radili u organizacijama prosvetne i privredne delatnosti- hemijske, mašinske ,metalo prerađivačke, ustanovama MUP-a i Zdravstva. Za to vreme oni su prošli sve faze razvoja u struci od izvršioca do direktora sektora u proizvodnji, kontroli kvaliteta , komercijali, finasijama, tehničko-operativnoj pripremi, razvoju , servisu, sistemu menadžmenta kvalitetom .

Zadnjih 20 godina od pojave serije standarda ISO 9000 u svojim radnim organizacijama oni su sprovodili/bili na čelu projekata implementacije QMS-a.Ta preduzeća i danas imaju značajno mesto u privredi Srbije:»Metalac«, »Zvezda-Helios«, »FAD« -Gornji Milanovac, kao i »Sloboda« Čačak.

Uz rad oni su i u okviru timova van matičnih preduzeća kao saradnici :Mašinskog fakulteta iz Kragujevca i/ili »Starog Grma« iz Stančića , učestvovali u realizaciji projekata uvođenja QMS-a u ustanovana/ preduzećima :»Trepča« Zvečan : »Proleter Arilje«, »Spektar«Čačak, »ITI« Ivanjica, »MT Školski centar« Čačak, Biblioteka »Braća Nastasijević » Gornji Milanovac.
Konsultanti-saradnici su pored navedenog rada pohađali veliki broj edukacija/seminara ,objavili i izlagali stručne radove iz oblasti IMS-a i prakse u braši preduzeća u kojima su radili.

Od prvog formiranja Agencije KONSALTING TQM , 2011.godine relizovan je niz projekata u firmama navedenim u Referenc listi.

Način rada

Odlike načina rada Agencije su :
- Rad na organizaciji preduzeća, inoviranju i poboljšanju postojećeg Poslovnog sistema preduzeća;
- Uspostavljanje i primena IMS-a prema zahtevima standarda;
- Poslovno planiranje i upravljanje ciljevima ;
- Davanje praktičnih saveta iz oblasti struke, Bezbednosti i zdravlja na radu, Protivpožarne zaštite.
Navedene aktivnosti iziskuju značajno angažovanje konsultanata u kontinuitetu u preduzeću i kancelariji Agencije , što se manifestuje kroz preporođeno preduzeće nakon pruženih usluga.

a) Predstavljanje AGENCIJE KONSALTING TQM
U Agenciji je stalno zaposlen konsultant Zoran Vuksanović, a po potrebi se angažuju saradnci multidisciplinarnog obrazovanog profila sa velikim iskustvom u struci i oblastima kvaliteta i drugih integrisanih sistema. Postavila je sebi za cilj da :
- Bude aktivni učesnik pokreta TQM u Srbiji i u okruženju,
- Pruža konsultanske usluge na usaglašavanju i poboljšanjima sistema kvaliteta, EMS-a i OHSAS-a , poboljšanjima poslovnog sistema , obuke za metode poboljšanja u radnim organizacijama po principima KAIZEN i LIN , kao i konsalting za stvaranje preduslova (dokumentacije i načina rada) za isticanje CE znaka na proizvode.
Saradnici su : profesor mašinstva ,diplomirani maš.inženjer , diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik , i stručnjaci drugih struka koji se po potrebi posla angažuju.
Članovi tima raspolažu velikim radnim i stručnim iskustvom u oblastima TQM-a i KAIZEN-a, kao i sertifikatima / potvrdama o pohađanju obuka / seminara za stručnjake koji se bave kvalitetom . Pored toga oni su vrlo zapaženi na eminentnim stručnim skupovima sa temama iz oblasti TQM-a , kao autori stručnih radova .
U proteklih 20 godina rada, Zoran vuksanović i angažovani saradnici AGENCIJE u timovima i individulno uveli su Sisteme QMS-a , EMS-a , Akreditacije Laboratorije u više preduzeća i ustanova , što je potvrđeno sertifikatima ( prilog Reference ).
Agencija nudi i usluge uvođenja sistema OHSAS i HACCP , kao i obuke za primenu metoda stalnih poboljšanja po principima KAIZEN i LIN.

b) Oprobani i potvrđeni metod rada AGENCIJE
Metod rada AGENCIJE , na usaglašavanju sistema kvaliteta i drugih integrisanih sistema je sledeći :
• Komunikacije i dogovori u veži budućih poslova
• Ponuda , ugovaranje , dinamički plan rada ,
• Uvid/audit postojećeg stanja sa izveštajem o usaglašenošću sa zahtevima standarda i stanja poslovnog sistema - GÄP analiza ,
• Preispitivanje postojećeg stanja poslovnog sistema i tehničko - tehnološke dokumentacije , uređenosti , kao i sprovođenje neophodnih korekcija ,
• Analiza usaglašnosti načina rada, organizacije i kadrovskih resursa u organizaciji ,
• Formiranje i obuka timova za izradu i primenu dokumenata IMS ,
• Izrada ,usaglašavanje ,overavanje i distribucija potrebnih dokumenata IMS za obezbeđenje funkcionisanja i upravljanja sistemima saglasno zahtevima standarda
• Obuka za primenu radne dokumentacije i dokumentacije IMS-a,
• Primena distribuiranih dokumenata IMS i sprovođenje stalnih poboljšavanja ,
• Obuka za izvođenje internih provera ,sprovođenje istih i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera konstatovanih internim proverama ,
• Priprema i logistika sertifikacije koja se obavlja od strane ovlašćene institucije po sopstvenom izboru organizacije,
• Učešće u obukama za savremene metote menadžmenta , stalna poboljšavanja i u novim projektima .
MI RADIMO ONO ŠTO VAMA TREBA

Radeći sa nama postižete da :
• Vaš menadžment sistem odgovara pravilima dobre poslovne prakse i zahtevima standarda
• Definišete strategijsko upravljanje firmom ( misija , vizija , ciljevi )
• Uspostavite upravljanje firmom definisanjem kataloga proizvoda i usluga , kao i procesa za njihovo izvođenje
• Uz programirano vođenje , obezbeđenje oglednih primera dokumenata , ugovoreno aktivno učešće u izradi/primeni dokumenata ,uz optimalno neophodno učešće vaših kadrova, ostvarite sertifikaciju u tereminu definisanom u dinamičkom planu realizacije,
• Olakšate način rada , postanete efektivniji ,efikasniji i poboljšate "klimu" za kvalitet u kolektivu .
• Uredite radni ambijent i poslovni sistem,
• Postignete poboljšanja u poslovnom sistemu ,
• Stvorite podloge i mehanizme za sprovođenje stalnih poboljšavanja u postatestacionom periodu,
• Povećanje efikasnosti rada primenom metoda stalnih poboljšanja
Uz naše učešće upoznaćete se sa novim tredovima u oblati sistema kvaliteta i ostalih integrisanih sistema ,mogućnostima njihove primene , kao i potrebnom stručnom literaturom
Sertifikacijom vaših sistema postižete da :
• Postanete pouzdan i priznat isporučilac proizvoda / usluga ,
• Vladate procesima na dokumentovani način ,
• Nudite proizvode zahtevanog kvaliteta u kontinuitetu,
• Garantujete kontinuitet plasmana proizvoda na domaćem i inostranom tržištu ,
• Imate dodatnu prednost u odnosu na konkurenciju ,
• Postižete efektivnost i efikasnost rada ,
• Izgradite klimu uzajamnog poverenja i poštovanja u vašoj organizaciji : pravilnom strukturom , disciplinovanom komunikacijom i donošenjem odluka sa ljudima koji pružaju i ulivaju poštovanje i poverenje .

Šta u saradnji nudimo ?
U zavisnosti od potreba firme u kojoj se usaglašava IMS , kadrovskih resursa u njoj , kao i stanja poslovnog sistema , pružanje konsultanskih usluga može biti u više modaliteta : Od klasičnih konsultanskih usluga - do sistema KNOW-HOW.
Oprobani , i naj prihvatljiviji sistem je : zajednički rad u kontinuitetu sa elementima samostalnog rada konsultanata uz prezentaciju osnovnih i ostalih pojedinih rešenja vezanih za zahteve standarda , preko zajedničkog rada , do samostalnog rada timova firme na uspostavljanju , primeni i proverama sistema .
Mi uglavnom nudimo praktična i primenjena rešenja za koja smo kod sličnih projekata bili kreatori , saradnici i izvršioci .
Aktivnosti u vezi sa ovim poslovima obavljamo u ugovorenim terminima koji naj manje ometaju redovne aktivnosti preduzeća.

Šta za upoznavanje predlažemo ?
Komunikacije u vezi saradnje obavljamo preko E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
i ličnim kontaktom radnim danom u terminima od 8 do 18 h ,
Lice za kontakt :
- Zoran Vuksanović profesor mašinstva tel/fax 032 / 717 - 945 , 064 27 23 256
32300 Gornji Milanovac Cara Dušana 26
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PODACI O AGENCIJI

Podaci o registracji :
Datum registracije : 1.8.2015.godine
Osnivač : Ljubinka Vuksanović, diplomirani pravnik
Pretežna delatnost : 7022- Poslovno savetovanje.

Dodatne informacije
• Adresa: Cara Dušana 26
• Mesto: 32300 Gornji Milanovac
Telefoni: 032 / 717 – 945 064 27 23 256
• E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
• Matični broj: 63925098
• PIB: 109099168
• Godina osnivanja: 2015

Dodatne informacije

 

Prilozi:

Referenc lista

Mišljenje korisnika usluga

Potvrda o kompetentnosti pružaoca usluga

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet