Kvalitet

Autor: Prof. dr Predrag Popović

 

Ova knjiga je sinteza saznanja, iskustava i stavova autora, zasnovanih na sopstvenim istraživanjima, iskustvu tokom radu u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", na poslovima izgradnje mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i u svojstvu osnivača Sertifikacionog i Kontrolnog tela za proizvode. Autor je nastojao da izložena materija omogući čitaocima da, na što jednostavniji način, ovladaju oblastima od izuzetnog značaja za privredni razvoj i integrativne procese naše države.

Opširnije...

Autor: Mr Manojlo Kostić

 

Ova knjiga može biti od velike koristi kako studentima tako i svim zaposlenima čija kompanija se kandiduje za dodelu nagrade za kvalitet. Detaljno i pregledno su opisana tri najznačajnija TQM modela za poslovnu izvrsnost. Saznaćete koje su to najpoznatije kompanije koje su dobitnici nacionalnih i regionalnih nagrada za kvalitet, kao i šta je sve potrebno da bi se uopšte konkurisalo za nagradu. Znaćete koji su to kriterijumi koji se ocenjuju i kako se ocenjuju. Na osnovu primera koji su dati u knjizi primetićete da su lideri u oblasti kvaliteta finansijski najuspešnije organizacije.

Opširnije...

1

Autor: Dr Radoslav Raković

 

Problematika bezbednosti informacija postala je veoma aktuelna u okolnostima kada se poslovne aktivnosti organizacija, ali i aktivosti u privatnoj sferi, sve više oslanjaju na korišćenje savremenih informacionih tehnologija. Buran razvoj ovih tehnologija doneo je mnoge pogodnosti i olakšao nam život i rad, ali su upravo zahvaljujući tome informacije postale dostupne i onima sa lošim namerama koji su spremni da ih zloupotrebe iz materijalnih i drugih razloga.

Opširnije...

Autor: mr Manojlo Kostić

 

Materija je u udžbeniku podeljena na dva dela. U prvom, uvodnom delu, izloženi su značaj kvaliteta proizvoda i procesa za opstanak i napredak preduzeća, istorijat razvoja funkcije kvaliteta, koncepti za poboljšanje kvaliteta, kao i pregled metoda i tehnika na koje se ovi koncepti oslanjanju. U drugom, centralnom delu udžbenika, detaljno su prikazane statističke metode i tehnike, koje se koriste za analizu i unapređenje poslovnih procesa. Statističkim metodama je u udžbeniku posvećena najveća pažnja zato što se one i dalje najviše koriste u svetu, posebno za analizu i kontrolu stabilnosti procesa, kao i za smanjivanje njihove varijabilnosti.

Opširnije...

Autori: Radoslav Grujić, Vincente-Almenar Sanchis, Radomir Radovanović

 

U okviru Tempus IB_JEP projekta 16140-2001 realizuje se serija seminara za proizvođače i prerađivače hrane. Konzorcijum projekta je odlučio da stručnjacima iz fabrika za proizvodnju hrane predstavi HACCP principe sa željom da proizvođači hrane što pre implementiraju HACCP u svojoj praksi. Da bi slušaocima na ovim seminarima što bolje približili predavanu materiju, autori su za seminar o HACCP-u napisali ovu knjigu.

Opširnije...

63503204d18160dd6a733e989b70c404

Autor:  Dr Ilija Đekić

Razvoj metoda i tehnika poboljšanja kvaliteta predstavlja proces koji traje od polovine prošlog veka. U svom razvojnom putu, razvijen je čitav niz alata i tehnika koje su namenjeni prevashodno sistemu upravljanja kvalitetom. Sa druge strane, industrija hrane, gde je bezbednost hrane sastavni deo kvaliteta, je modifikovala i prilagođavala postojeće ili razvijala sopstvene metode i tehnike poboljšanja. Rezultat razvoja tih metoda su dokaziva poboljšanja koja su našla svoju primenu u bilo kom segmentu lanca ishrane kao i u bilo kom procesu ili pogonu proizvodnje hrane.

 

Opširnije...

Autori: Varga Janoš, Đorđević Ljiljana, Đorđević Biljana, Karadžić Magdalena, Nemet Bea, Darvaš Olga, Krivošik Sabina, Ulična Erika

 

Osnovu svakog sistema zdravstvene bezbednosti čine važeći zakoni i standardizovani propisi za dati proizvod ili privrednu oblast. Aktuelni zakoni u momentu objavljivanja ovog dokumenta se ubrzano usaglašavaju sa propisima koje primenjuje Evropska Unija. Jedan od ključnih zahteva evropskih propisa u ovoj oblasti je zahtev za primenom HACCP sistema. Stoga nije čudno da se u poslednje vreme o HACCP-u i sistemima menadžmenta za osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane mnogo govori.

Opširnije...

Autor:  Goran Kostić

 

Danas se, od pogona do fundamentalnih nauka, zahteva statistička obrada rezultata merenja. Svrha te obrade je određivanje vrednosti merene veličine kao i tačnosti te određene vrednosti. Traži se da tačnost bude opisana mernomne sigurnošću.

U ovom priručniku se jezgrovito ali sveobuhvatno opisuju teme koje su neizostavne kod svih savremenih merenja. Priručnik čini približno minimalan i dovoljan skup pojmova i metoda potrebnih da se izračuna rezultat merenja i njegova merna nesigurnost. Tekst je u obliku koji omogućava neposrednu primenu.

Svrha ove publikacije je da bude priručnik ljudima koji se bave merenjima zarazličite potrebe, od proizvodnje do istraživanja. Publikacija je namenjena i studentima i đacima.

Opširnije...

Autori: Sara Martimore, Carol Wallace

Pripremio: prof. dr Zdravko Glušica

 

Cilj ovakvih izdanja je da obezbede koncizne i jednostavne informacije koje su namenjene profesionalcima ili studentima koji žele da steknu znanje. Ova knjiga nudi uvod u HACCP, čitaocima kojima nije dobro poznata ova materija.

Ova knjiga je tako strukturirana da je čitalac može "preleteti" u roku od nekoliko sati i može dobiti odgovore na neka osnovna pitanja. Knjiga je tako koncipirana da ne mora da se čita po redu da bi shvatili o čemu se radi u HACCP-u. Pisci su izabrali modularni oblik. Ako čitalac želi da čita samo određene delove, može mu kao pomoć služiti rečnik pojmova na kraju knjige.

Opširnije...

Autori: Vojislav Božanić, Dušan Stokić

 

Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta kao i proizvodnim organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled postupaka za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda koji podležu direktivama Novog pristupa. Tekst pruža obilje upotrebljivih informacija, podataka, primera i procedura o tome kako se dolazi do CE znaka za određeni proizvod da bi on mogao da se plasira na jedinstveno tržište Evropske unije (EU).

Opširnije...

Autor: Dr Radoslav Raković

 

Knjiga se bavi integracijom menadžment sistema koji su predmet pojedinačnih međunarodnih standarda u jednu jedinstvenu i svrsishodnu celinu - integrisani sistem menadžmenta. Razvoj menadžment sistema u značajnoj meri je obeležio poslednje tri decenije, iako je bio pomalo u senci razvoja informacionih tehnologija.

Opširnije...

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab

Autori:  Jovan Filipović, Mladen Đurić

 

Knjiga „Osnove kvaliteta", koja je nastala kao rezultat višegodišnjih predavanja za studente Odseka za upravljanje kvalitetom, pored izvornih tumačenja autora, obuhvata i kompilaciju, kako radova pionira u oblasti kvaliteta, tako i priređenog materijala iz najpopularnijih svetskih udžbenika.

 

Opširnije...

Autor: mr Marjetka Ristić

 

Ova publikacija, u okviru serije koju pokreće Savet za kvalitet, ima za cilj da podrži stvaranje Pokreta za kvalitet u Srbiji. Ona na popularan i duhovit način objašnjava osnovne pojmove u okviru nove filozofije poslovanja. Ovakav stil prezentacije suštine međunarodnih standarda JUS ISO 9000 privući će pažnju poslovnih ljudi, stručnjaka u ovoj oblasti, a istovremeno je razumljiva i čitljiva kao publikacija za sve oblike obrazovanja. Radi toga se i nudi najširem krugu čitalaca. Ona će doprineti da promenimo svoj odnos prema svetu, proizvodnji i kvalitetu života, ali i odnos razvijenog sveta prema nama. Samo tako možemo postati deo razvijenog sveta.

Opširnije...

Autori: Dr Branko Z. Popović, Dr Milivoj M. Klarin

  

Danas se na tržištu i dalje traži viši kvalitet proizvoda, ali se proverava i stabilnost tog kvaliteta sa važećim certifikatom za Sistem upravljanja kvalitetom, jer proizvođači sa atestom za kvalitet proizvoda imaju samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za konkurentnost na svetskom tržištu. Domaća privreda se našla pred brojnim zadacima; prilagođavanja novim standardima, potpunom izmenom odnosa prema kvalitetu, potrebom promene postojeće organizacione strukture, obukom stručnih kadrova, ubrzanom nabavkom nove opreme, izradom nedostajuće dokumentacije, itd., što sve nesumljivo stvara brojne teškoće i zahteva veća finansijska ulaganja.

Opširnije...

Autor: Dr Radoslav Raković

 

Ova kniga predstavlja prirodan nastavak knjige "Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti" (Izdavač Energoprojekt - InGraf, juni 2006. godine) i oslanja se na nju iz više razloga. Pre svega, autor je isti. Drugo, oblast sistema kvaliteta je do te mere povezana sa projektima i upravljanjem njima da su jedna bez druge nezamislive, jer nose u sebi istu ideju - uređenje poslovnih procesa kako bi se što uspešnije poslovalo na zadovoljstvo svih učesnika. I na kraju, ali i ne najmanje važno, literature iz obe obalsti ima dosta, ali se ove teme retko razmatraju zajedno, s obzirom da su autori često specijalisti samo za jednu od njih.

Opširnije...

Autori: Pavle Mogin, Bato Kamberović, Ivan Luković, Milan Brkić,  Ivan Beker, Vladan Radlovački, Branislav Petković

 

Knjiga Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet ima za cilj da pruži pomoć organizacijama koje žele da unaprede sistem kvaliteta, prema seriji standarda JUS ISO 9000.

Publikacijom, struktuiranom u dva dela i osam odeljaka, obuhvaćene su sugestije i pogledi po pitanju:

  • kvaliteta softvera u svetlu zahteva serije standarda JUS ISO 9000,
  • projektantskih i programerskih podloga za obezbeđenje kvaliteta softvera,

    Opširnije...

Autor: Dr Radoslav Raković

 

Vrednost ove knjige se pronalazi u tome što je pisana za širok krug čitalaca, kako onih koji se bave oblašću kvaliteta tako i onih koji bi hteli da saznaju nešto više o toj oblasti. Pisac je saslušao pitanja koja se stalno postavljaju, i u ovoj knjizi odgovorio na njih. Domaće publikacije u oblasti kvaliteta uglavnom se odnose na tumačenje standarda ili su u osnovi teorijske. Ova knjiga Dr Raković-a uspela je da se izdvoji od ostalih publikacija u oblasti kvaliteta i da zaista pomogne čitaocu da se izbori sa apstraktnim pitanjima i da krene ka praktičnoj primeni. Nakon čitanja ove knjige nećemo više imati nedoumica oko osnovnih pojmova u sistemima kvaliteta.

Opširnije...

Autori: dr Vojislav Vulanović, dr Dragutin Stanivuković, dr Bato Kamberović, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

 

Posle višegodišnjeg istraživačkog napora, u teorijskim izučavanjima i praktičnoj primeni, u oblasti definisanja modela integralnog sistema za upravljanje kvalitetom zasnovanog na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000, autori su u ovoj knjizi dali sumarni prikaz, odnosno sintezu koncepcije poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda uz posebno uvažavanje novina u seriji standarda ISO 9000:2000.

Opširnije...

Autor:  Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

Koncept menadžmenta za transformaciju organizacije, državne uprave i lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća

Kako uspešno implementirati Lean transformaciju u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim i privatnim preduzećima u Srbiji

Opširnije...

Autor: Prof. dr Zdravko Glušica

 

Za svakoga ko želi prodati svoj proizvod na multinacionalnom evropskom ili američkom tržištu, od suštinskog značaja je čitanje publikacije o kvalitetu. ISO 9001:2008 predstavlja sveobuhvatan skup pravila i propisa, specifikacija i preporuka koji omogućavaju proizvođaču (ili isporučiocu), malom ili velikom, da postavi funkcionalne procedure obezbeđenja kvaliteta koje će se primenjivati u okviru njihovih ograničenja.

Opširnije...

Autor:  Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

U ovoj knjizi je opisana primena Lean koncepta u realizaciji dva projekta u sektoru zdravstva. Prikazani su Lean alati i dati realni primeri njihove primene pri smanjivanju 8 velikih rasipanja u procesima, koje su identifikovali imenovani timovi za poboljšanje procesa. Prikazani su i rezultati poboljšanja, koji su ostvareni tokom realizacije projekata u periodu dužem od godinu dana.

Opširnije...

Autori: Vesna K. Spasojević Brkić, Dragan D. Milanović, Snežana M. Knežević, Danijela S. Lazić, Tanja S. Milanović

 

Monografija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti menadžmenta kvalitetom, a njeno konačno uobličavanje omogućila su sredstva Ministarstva za prosvetu i nauku i rad autora na projektima TR 35017 i TR 35030.

Opširnije...

Autori: Nikola Stefanović i Živadin Stefanović

 

Monografija Liderstvo i kvalitet jednostavno je metodološki postavljena: u prvom delu obrađuje se liderstvo, u drugom delu kvalitet, a u trećem delu se uspostavlja veza između liderstva i kvaliteta. Namenjena je svima koji se bave pitanjima upravljanja preduzećima na osnovu koncepta kvaliteta i razvoja liderskih potencijala.

Značaj ove monografije posebno dolazi do izražaja u uslovima brzorastućih tržišta, u zemljama Istočne Evrope u tranziciji, u kojima se menja struktura vlasništva i postepeno se dešava institucionalizacija korporativnog upravljanja, okrenutog satisfakciji potrošača, njihovim potrebama, željama i očekivanjima.

Opširnije...

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a

Autori: Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda značajnih pojmova, učesnika i postupaka u oblasti menadžmenta otpada. U knjizi je, najpre, dat pregled i objašnjenje osnovnih pojmova u ovoj oblasti, kao što su otpad, menadžment opada i srodni pojmovi.

Opširnije...

Autor: Dr Ljubiša Papić

 

Od predstavljanja zahteva za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine (Environmental Management Systems) - standarda ISO 14001:2004, do decembra 2010. godine (podatak sa web site-a ISO) približno 200.000 organizacija u 155 zemalja sveta koristilo je predloženi model tog sistema, uvelo ga u svoju organizaciju i sertifikovalo saglasno zahtevima ovog međunarodnog standarda. Doprinos srpskih organizacija tom broju je nesrazmerno mali - približno 290 sertifikata.

Opširnije...

Autor: Milenko N. Heleta

 

Ova knjiga namenjena je svim menadžerima i profesionalcima različitih zanimanja koji žele da orijentacijom na kvalitet primene savremen, inovativan, profitabilan i odgovoran način rada, baziran na konceptu TQM, kao i profesorima i studentima različitih fakulteta na kojima se izučavaju menadžment i kvalitet.

Opširnije...

Autor: dr Živko Mitrović

 

Ova publikacija je namenjena vrhovnim menadžerima sa ciljem da im se približe standardi serije JUS ISO 9000 i da se ukaže na mesto i ulogu menadžera u pripremi, projektovanju, uvođenju i atestiranju sistema kvaliteta. Materijal koji je iznet u ovoj publikaciji kreiran je tako da obuhvati globalne aktivnosti na upravljanju kvalitetom, i to: planiranje, organizovanje, obezbeđenje i raspoređivanje kadra, rukovođenje i kontrolisanje.

Opširnije...

13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07

Autori: Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima, kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda pojmova i postupaka u oblasti upravljanja ekološkim rizikom.

Opširnije...

Autor: Dr Milenko Heleta

 

Sve značajne stvari u vezi sa kvalitetom su pomenute i objašnjene u ovoj knjizi. Saznaćete kako se razvijao kvalitet i njegova osnovna obeležja sadašnjeg vremena. Doživećete kvalitet kao viziju budućnosti. Usvojićete četiri najpoznatija pristupa gurua kvaliteta kao i nacionalne strategije unapređenja kvaliteta. Dr Milenko Heleta je jedan od vodećih eksperata iz oblasti kvaliteta koji je svoje znanje iz ove oblasti nesebično preneo u ovu knjigu.

Opširnije...

Autor: Vidosav D. Majstorović

 

Ovaj udžbenik ima nekoliko celina. Na početku je dat značaj koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom u savremenom poslovanju. Posle toga, izloženi su TQM modeli od prve do četvrte generacije, njihova struktura i osnovne karakteristike. Imajući u vidu globalne pravce našeg privrednog razvoja,  posebno je izložen model TQM-a za male i srednje organizacije. Da bi organizacija mogla da vrši benchmarking (poređenje sa najboljima) u ovoj oblasti, dati su, iz svetskog iskustva i nivoi TQM unapređenja.

Opširnije...

Autor: mr Branislav Sladić

 

Knjiga Menadžment kvaliteta isporučilaca je posvećena razvoju odnosa između organizacija i isporučilaca zasnovanih na kvalitetu. U njoj je opisana metodologija koja omogućava organizacijama da izmere kvalitet isporučilaca, da ih uporede na osnovu kvaliteta i realizuju saradnju sa isporučiocima koji imaju sposobnosti da zadovolje njihove zahteve. Knjiga predstavlja jedinstven priručnik za menadžment kvalitetom u nabavkama.

Opširnije...

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44

Autori: Dr Radomir Radovanović, Dr Ilija Đekić

 

U ovom udžbeniku koncept kvaliteta hrane se razmatra sa higijensko-toksikološkog, tehnološkog, nutritivno-fiziološkog, senzornog i tržišno-potrošačkog aspekta. Bududi da su bezbednost hrane i senzorna analiza obuhvadeni nastavnim planom i programom odgovarajudih nastavnih disciplina, navedeni aspekti su u udžbeniku zastupljeni samo u meri koja je potrebna za razumevanje celovitosti problematike upravljanja kvalitetom.

 

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet