Kvalitet

Menadžment kvaliteta

Autor: Dr Milenko Heleta

 

Sve značajne stvari u vezi sa kvalitetom su pomenute i objašnjene u ovoj knjizi. Saznaćete kako se razvijao kvalitet i njegova osnovna obeležja sadašnjeg vremena. Doživećete kvalitet kao viziju budućnosti. Usvojićete četiri najpoznatija pristupa gurua kvaliteta kao i nacionalne strategije unapređenja kvaliteta. Dr Milenko Heleta je jedan od vodećih eksperata iz oblasti kvaliteta koji je svoje znanje iz ove oblasti nesebično preneo u ovu knjigu.

 

Delovi:

 1. Sadržaj,
 2. Uvodni deo,
 3. Kvalitet – vizija budućnosti,
 4. Razvoj kvaliteta,
 5. Kvalitet proizvoda,
 6. Standardizovani menadžment sistemi,
 7. Integrisani menadžment sistemi - IMS,
 8. Modeli izvrsnosti,
 9. Put ka izvrsnosti,
 10. Alati i tehnike,
 11. Literatura.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet