Kvalitet

Menadžeri i sistem kvaliteta

Autor: dr Živko Mitrović

 

Ova publikacija je namenjena vrhovnim menadžerima sa ciljem da im se približe standardi serije JUS ISO 9000 i da se ukaže na mesto i ulogu menadžera u pripremi, projektovanju, uvođenju i atestiranju sistema kvaliteta. Materijal koji je iznet u ovoj publikaciji kreiran je tako da obuhvati globalne aktivnosti na upravljanju kvalitetom, i to: planiranje, organizovanje, obezbeđenje i raspoređivanje kadra, rukovođenje i kontrolisanje.

 

Sadržaj:

  1. Pojmovi i definicije
  2. Značaj i ciljevi standarda za kvalitet
  3. Struktura standarda serije JUS ISO 9000
  4. Razvoj sistema kvaliteta
  5. Uloga menadžera u sistemu kvaliteta
  6. Politika kvaliteta
  7. Tehnologija uvođenja i rada sistema kvaliteta
  8. Projektovanje i rad organizacije sistema kvaliteta
  9. Definicije
  10. Literatura

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
22 jan 2018 - 22 jan 2018
GHG INVENTAR KOMPANIJA I OTISAK UGLJENIKA PROIZVODA – PRORAČUN, REDUKCIJE I NEUTRALIZACIJA
22 jan 2018 - 22 jan 2018
IATF 16949:2016 INTRODUCTION&AWARENESS
22 jan 2018 - 22 jan 2018
BRC GLOBAL FOOD STANDARS - ISSUE 7

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet