Kvalitet

Sistem kvaliteta ISO 9001:2000

Autori: dr Vojislav Vulanović, dr Dragutin Stanivuković, dr Bato Kamberović, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

 

Posle višegodišnjeg istraživačkog napora, u teorijskim izučavanjima i praktičnoj primeni, u oblasti definisanja modela integralnog sistema za upravljanje kvalitetom zasnovanog na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000, autori su u ovoj knjizi dali sumarni prikaz, odnosno sintezu koncepcije poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda uz posebno uvažavanje novina u seriji standarda ISO 9000:2000.

U prilogu je dijagramima toka opisan određeni broj realnih procesa iz različitih grana privrede. Izbor i detaljnost opisa procesa, čitaoca na jednostavan način usmerava na racionalnu primenu principa opisanih u prvih deset delova knjige.

 

Sadržaj:

 1. Uvod
 2. Razvoj i struktura standarda sistema upravljanja kvalitetom
 3. Sistem upravljanja kvalitetom - zahtevi
 4. Sistem upravljanja kvalitetom
 5. Odgovornost rukovodstva
 6. Upravljanje resursima
 7. Realizacija proizvoda
 8. Merenje, analize i poboljšanja
 9. Zaključak
 10. Širi pregled literature
 11. Prilog

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
22 jan 2018 - 22 jan 2018
GHG INVENTAR KOMPANIJA I OTISAK UGLJENIKA PROIZVODA – PRORAČUN, REDUKCIJE I NEUTRALIZACIJA
22 jan 2018 - 22 jan 2018
IATF 16949:2016 INTRODUCTION&AWARENESS
22 jan 2018 - 22 jan 2018
BRC GLOBAL FOOD STANDARS - ISSUE 7

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet