Kvalitet

Infrastruktura kvaliteta

kvalitet_1

Infrastruktura kvaliteta je, po definiciji Svetske trgovinske organizacije, ''skup državnih i/ili privatnih organizacija, uređenih odrgovarajućom regulativom, čije se delatnosti odnose na izradu i donošenje standarda i izdavanja dokaza o usaglašenosti sa njima u svrhu poboljšavanja podobnosti proizvoda/usluga, procesa i sistema za njihovu predviđenu namenu, sprečavanja prepreka u trgovini i olakšavanja tehnološke saradnje''.

Organizacije, elementi infrastrukture kvaliteta su uzročno-posledično povezane državne ili privatne institucije koje se bave: standardizacijom, akreditacijom, metrologijom i ocenjivanjem usaglašenosti preko kontrolisanja-inspekcije, ispitivanja, sertifikovanja, etaloniranja.

 

Regulativu koja predstavlja osnovu za osnivanje i svrsishodno delovanje institucija infrastukture kvaliteta, čine zakoni o standardizaciji, akreditaciji i metrologiji.

Zakon o standardizaciji uređuje načela i ciljeve standarizacije, organizovanje i delatnost nacionalne organizacije za standardizaciju, donošenje, izdavanje i primenu nacionalnih standarda i srodnih dokumenata iz oblasti standardizacije, kao i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Zakon o akreditaciji uređuje akreditaciju i osnivanje i delatnost nacionalne organizacije za akreditaciju.

Zakon o metrologiji uređuje: sistem mernih jedinica i etalona u državi, overavanje merila, ovlašćivanje metroloških laboratorija, metrološku kontrolu nad prethodno upakovanim proizvodima, važenje starih znakova i dokumenata, metrološki nadzor, kao i nadležnosti organizacije za metrologiju.

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet