Kvalitet

Direkcija za mere i dragocene metale

DMDM_logo_dugacak

Direkcija za mere i dragocene metale je nacionalna metrološka institucija, odnosno centralna metrološka organizacija sa svojim područnim organizacionim jedinicama, usmerena da odgovori potrebama privrede i društva za etaloniranjem, ispitivanjem tipa i overavanjem merila. Direkcija za mere i dragocene metale obavlja poslove i zadatke u oblasti metrologije i stalno usavršava svoj stručni kadar i svoje mogućnosti etaloniranja i merenja, nabavkom nove metrološke i etalonske opreme, kako bi svima obezbedila sledivost rezultata merenja sve do Međunarodnog sistema jedinica (SI) sa neophodnom mernom nesigurnošću.

Direkcija za mere i dragocene metale formirana je Zakonom o ministarstvima iz 2007. godine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i preuzela je poslove Zavoda za mere i dragocene metale.

Na osnovu ovog zakona organizacija za metrologiju obavlja sledeće poslove:

 • stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Srbiji;
 • ostvaruje, čuva, održava i usavršava srpske etalone i obezbeđuje njihovo učešće u međunarodnim aktivnostima;
 • obezbeđuje metrološku sledivost za laboratorije za etaloniranje, kontrolne i ispitne laboratorije;
 • organizuje delatnost etaloniranja;
 • vrši ispitivanje tipa i overavanje merila;
 • daje stručno mišljenje za ovlašćivanje laboratorija za overavanje merila;
 • predstavlja Srbiju u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;
 • sprovodi metrološku kontrolu;
 • sarađuje sa odgovarajućim inspekcijskim organima i obezbeđuje stručne osnove za merila i prethodno upakovane proizvode;
 • vodi registar ovlašćenih laboratorija;
 • obezbeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;
 • obavlja druge poslove u metrologiji.

 

Kontakt 

Direkcija za mere i dragocene metale

Mike Alasa 14, 11000 Beograd           

Telefon: 011 32 82 736, 011 20 24 400

Faks: 011 21 81 668

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Više o Direkciji za mere i dragocene metale možete pročitati na zvaničnom sajtu: www.dmdm.rs

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet