Kvalitet

ISO organizacija

 

ISO (International Organization for Standardization) je najveća svetska organizacija koja se bavi razvojem i izdavanjem internacionalnih standarda.

ISO predstavlja mrežu nacionalnih instituta za standardizaciju 162 zemlje, po principu jedan član iz svake države, sa Centralnim sekretarijatom u Ženevi u Švajcarskoj, koji koordinira sistemom.

U oktobru 1946. delegacije iz 25 zemalja, na sastanku na Institutu za civilno inženjerstvo u Londonu, odlučile su da osnuju internacionalnu organizaciju, čiji cilj bi bio da internacionalno koordinira i unificira industrijske standarde. ISO organizacija je zvanično počela sa radom 23. februara 1947.

 

Naziv ISO

Pošto Internacionalna organizacija za standardizaciju ima različite akronime na različitim jezicima (IOS na engleskom - International Organization for Standardization, OIN na francuskom - Organisation Internationale de Normalisation, itd.) osnivači su odlučili da joj daju ime za svaku priliku. Odabrali su ISO, poreklom od grčke reči isos, što znači jednak. Bez obzira na zemlju i jezik, skraćenica naziva organizacije će uvek biti ISO.

ISO u svom portfoliju trenutno ima više od 17.500 internacionalnih standarda i ostalih normativnih dokumenata. ISO program rada se kreće od standarda za tradicionalne aktivnosi, kao što su poljoprivreda i inženjering, preko medicinskog inženjeringa, proizvodnje i distribucije, do transporta, medicinskih sredstava, informacija i informacionih tehnologija, sve do standarda za dobru praksu u proizvodnji i pružanju usluga.

ISO se sastoji od više od 190 tehničkih komiteta. Finansira se od članarina koje plaćaju države članice za učešće nacionalnih organizacija za standardizaciju u radu ISO organizacije, kao i od prodaje standarda.

 

Međunarodni partneri ISO organizacije

Na poslovima internacionalne standardizacije, ISO sarađuje sa svojim partnerima: Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (International Electrotechnical Commission - IEC) i Međunarodnom telekomunikacionom unijom (International Telecommunication Union - ITU). Ove tri organizacije, sve iz Ženeve, formirale su World Standards Cooperation (WSC), kako bi delovali strateški u izradi i promovisanju internacionalne standardizacije.

ISO održava bliske veze sa Svetskom trgovinskom organizacijom (World Trade Organization - WTO), koja posebno ceni doprinos ISO standarda u redukovanju tehničkih barijera u trgovini. Kada se radi o harmonizaciji propisa i javnih politika, ISO sarađuje i sa Ujedinjenim nacijama (United Nations - UN) i njenim specijalizovanim agencijama i komisijama, kao što su:

  • CODEX Alimentarius, sa kojom sarađuje na pitanjima bezbednosti hrane, merljivosti, upravljanja i sledljivosti;
  • UN Ekonomskom komisijom za Evropu (UN Economic Commission for Europe - UN/ECE), na bezbednosti motornih vozila i transportu opasne robe;
  • Svetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization -WHO), za tehnologiju u zdravstvu;
  • Internacionalnom pomorskom organizacijom (International Maritime Organization -IMO), na bezbednosti trasporta;
  • Svetskom turističkom organizacijom (World Tourism Organization - UNWTO), na kvalitetu turističkih usluga.

ISO takođe redovno sarađuje sa najvažnijim internacionalnim organizacijama za metrologiju, kvaliteti i procenu usaglašenosti.

Rad ISO organizacije čini pozitivne promene na svet u kome živimo. ISO standardi dodaju vrednost svim vrstama poslovnih operacija. Oni doprinose razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda i usluga, čineći ih efikasnijim, bezbednijim i čistijim. Oni takođe pružaju sigurnost kupcima i korisnicima usluga i čine njihov život lakšim.

ISO je odgovoran za razvoj, održavanje i izdavanje standarda, ali ISO ne vrši procenu sistema menadžmenta niti organizacije, odnosno proveru usaglašenosti sa zahtevima standarda. ISO, dakle ne vrši poslove eksternih provera niti sertifikacije. Provere i serfitikacije sistema menadžmenta vrši, nezavisno od ISO-a, više od 2.500 sertifikacionih tela širom sveta, nad kojima ISO nema autoritet niti kontrolu.

 

Više o ISO organizaciji možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.iso.org

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet