Kvalitet
Objavljeno 11 oktobar, 2017

2017 quam softverPreduzeće za izradu softvera Pro-Bit iz Beograda više od 25 godina bavi se kreiranjem sistemskih rešenja koja unapređuju poslovanje kompanija i optimizuju poslovne procese, a za potrebe podrške sistemu kvaliteta uveli su programsko rešenje QUAMA koje olakšava ispunjavanje zahteva koje nameće ISO standard.

Opširnije...

Objavljeno 11 oktobar, 2017

2017.10.pks.skupProizvođači moraju da proizvode lekove tako da kvalitetom odgovaraju predviđenoj nameni, zahtevima dozvole za stavljanje u promet ili odobrenja za sprovođenje kliničkog ispitivanja, kao i da u pogledu bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti ne predstavljaju opasnost po zdravlje pacijenata, istaknuto je na sastanku u PKS.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Konkurs za saradnike

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet