Kvalitet

Revizija ISO/IEC 17025 dostigla FDIS fazu

2017.08.03.isoiec17025fdisKao što smo već pisali ovde i ovde, revizija standarda ISO/IEC 17025 je u toku i dostigla je FDIS fazu.

 

Sada počinje prikupljanje komentara svih zainteresovanih strana na FDIS verziju, nakon čega kreće izrada konačne verzije revidiranog izdanja standarda ISO/IEC 17025.

Ovo će biti druga revizija standarda, koji je prvi put objavljen 1998. godine, a ovom revizijom će se u potpunosti promeniti koncept standarda, jer će se uskladiti s drugim standardima iz familije standarda ISO/IEC 17000.

Za reviziju standarda iSO/IEC 17025 je zadužena radna grupa ISO/CASCO WG44.

Novo izdanje ISO/IEC 17025 ima sledeća poglavlja:

1. Područje primene

2. Veza sa drugim standardima

3. Nazivi i definicije

4. Opšti zahtevi

5. Strukturalni zahtevi

6. Zahtevi vezani za resurse

7. Procesni zahtevi

8. Zahtevi sistema menadžmenta


Iz samog sadržaja standarda je vidljivo da se napušta stari koncept prema kome su zahtevi standarda praktično podeljeni na dva dela: zahteve koji se tiču menadžmenta (poglavlje 4) i tehničke zahteve (poglavlje 5). Novo izdanje donosi neke nove zahteve, a koji se prvenstveno tiču nepristrasnosti. U aktuelnom izdanju standarda nepristrasnost se spominje samo u tački 4.1.5 d), dok se u predlogu novog izdanja daje poseban naglasak na zahteve za nepristrasnost u mnogim tačkama povezanim s različitim aktivnostima laboratorija. Ti zahtevi su posebno istaknuti u poglavlju 4, tački 4.1 - Nepristrasnost.

Novi predviđeni datum objavljivanja novog izdanja standarda ISO/IEC 17025 je kraj 2017. godine, a prelazni rok u okviru koga će laboratorije morati preći na novo izdanje standarda će verovatno biti 3 godine.

 

 

Izvor: svijet-kvalitete.com

 

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

07 mar 2018 - 24 mar 2018
LSS Black Belt
19 mar 2018 - 20 mar 2018
SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače
19 mar 2018 - 20 mar 2018
Kurs za interne proveravače
20 mar 2018 - 20 mar 2018
ISO 14001:2015 – Zahtevi i izmene u odnosu na ISO 14001:2004
21 mar 2018 - 21 mar 2018
Pravila korišćenja FSC znaka u marketinške svrhe i na proizvodima

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet