Kvalitet

Završeno prilagođavanje GLOBAL G.A.P-a

globalGAPPrilagođavanje GLOBALG.A.P.-a je završeno 1. oktobra 2017. godine. Osim nekih uredničkih prilagođavanja, ovde ćemo navesti najvažnije promene u GLOBALG.A.P:

 

 

  • Zahtevi AF 16.1 i 16.2 (analiza rizika hrane) prelaze sa nivoa preporuke na niži nivo.
  • Zahtev FV 5.7.3 (akreditacija laboratorije) prelazi sa nivoa preporuke na niži nivo.
  • Eis FV 4.1.2 (analiza vode) podeljena je na: FV 4.1.2a glavni (listovi) | FV 4.1.2b sporedni (ostalo).
  • CB 7.11.1 (supstance za registraciju nisu proizvodi za zaštitu bilja i đubriva) tekst zahteva je prilagođen.

 

Naročito prva tačka će imati posledice za mnoge kompanije. Očekuje se da će se napraviti analiza rizika u vezi sa prevarama u prehrambenoj industriji. Ova analiza se odnosi na mapiranje rizika koji mogu proizaći od prevara/prevare od strane dobavljača. Ako isporučena roba ili usluge ne ispunjavaju tražene ili dogovorene specifikacije, to može uticati na pouzdanost, autentičnost i bezbednost prehrambenih proizvoda.

Holandska tehnička radna grupa (NTVG) je sastavila dokument o pomoći, koji može pomoći u pripremi tražene analize rizika. Formalno usvajanje pomoćnog dokumenta održaće se 13. oktobra od strane NTVG-a. Kada se dokument formalizuje, biće objavljen na veb stranici GLOBAL G.AP.-a

 

 Izvor: isacert.nl

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet