Kvalitet

BiH: Standard BAS IEC 60502:2017 usvojen metodom prijevoda

2017.10.stand.bihTreće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60502-1:2017, Energetski kablovi sa ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor, za nazivne napone od 1 kV ((Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Dio 1: Kablovi za nazivni napon 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV), prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda IEC 60502-1:2004 i njegovog amandmana IEC 60502-1:2004/AMD1:2009.Ovaj dio IEC 60502 specificira konstrukciju, dimenzije i zahtjeve za ispitivanje energetskih kablova s ekstrudiranom čvrstom izolacijom za nazivne napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV) za fiksne instalacije kao što su distributivne mreže ili industrijske instalacije.


Bosanskohercegovački standard BAS IEC 60502-1:2017 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 30, Električni kablovi.

 

 

Izvor: bas.gov.ba

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet