Kvalitet

ISO/IEC JTC 1 proslavio svoju 30. godišnjicu u Vladivostoku

2017 jti 1 Tokom prve sedmice oktobra, ISO/IEC JTC 1 Odbor za međunarodne tehničke standarde održao je svoj 32. godišnji plenarni sastanak u Vladivostoku, u Rusiji.

 

Sastanak se podudario sa 81. IEC skupštinom, a domaćin Ruskog nacionalnog komiteta, obeležio je i 30. godišnjicu osnivanja JTC 1. Osamdeset eksperata iz osamnaest zemalja se sastalo da razgovaraju o razvoju i planovima za nove radne programe za mnoge aspekte IT standardizacije. 

Osnovan 1987. godine kao prvi zajednički odbor između ISO i IEC, JTC 1 sada ima stručnjake u 33 zemlje i objavio je 3.062 standarda u oblasti informacionih tehnologija.

Prvobitno posvećen objavljivanju međunarodnih standarda u oblastima kao što su "Kodirani skupovi znakova" sa Podkomitetom (SC) 2 ili "Teleinformatics" sa SC 6, JTC 1 je uvek održavao korak sa tehnološkim razvojem. Nakon što je prošle godine stvoren novi podkomitet, posvećen Internetu stvarima (Internet of Things - IoT) i srodnim tehnologijama, ovaj trend se nastavio i ove godine sa preporukom za otvaranje novih SC-a.

Veštačka inteligencija (Artificial inteligence - AI) je bila tema na celom plenarnom zasedanju, sa velikim doprinosima i izveštajima koji naglašavaju ovu važnu temu. JTC 1 je došao na logičnu ideju o stvaranju novog podkomiteta - SC-a posvećenog veštačkoj inteligenciji, koji će razmatrati različite aspekte veštačke inteligencije, ukažujući: terminologije, referentne arhitekture, sigurnosti, fuzije logike, mašinskog učenja ili smanjenja rizika.

Takođe, 3D štampanje i skeniranje će od sad biti praćeno od strane radne grupe ISO / IEC JTC 1 / WG 12, koja će razviti temeljne standarde na ovu temu. 

 

 

Više o ovom skupu možete naći na: portail-qualite.public.lu

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015
29 jan 2018 - 30 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – OHSAS 18001:2007

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet