Kvalitet

Nove akreditacije u oktobru 2017. godine - ATS

Tokom oktobra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

 

 

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. IDVORSKI LABORATORIJE DOO Beograd, Volgina 15, Beograd broj predmeta: 2-04-052, akreditacioni broj 04-026

2. Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, Služba cementacija i stimulacija, Laboratorija i brigada za izradu cementnih mešavina i kiselinskih rastvora, Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 9 broj predmeta: 2-01-516, akreditacioni broj 01-460

3. Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Naučno-istraživački institut Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala „prof. dr Vera Nikolić-Stanojević“, Novi Pazar, Vuka Karadžića bb broj predmeta: 2-01-517, akreditacioni broj 01-461

 

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015
29 jan 2018 - 30 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – OHSAS 18001:2007

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet