Kvalitet

Važne informacije za sertifikaciona tela u vezi sa tranzicijom na ISO 9001 i ISO 14001

2017.11.iaf saopstenjeKako trogodišnja tranzicija na ISO 9001 i ISO 14001 ulazi u svoju poslednju godinu, IAF je usvojio rezoluciju da, počevši od 15. marta 2018. god., tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju sprovesti sve početne, nadzorne i resertifikacijske provere prema ISO 9001 i ISO 14001 u skladu sa novim verzijama - ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

 

Ova rezolucija nastavlja napore IAF-a, njegovih akreditacionih tela članica, zainteresovanih strana IAF-a i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da podstaknu one koji treba da se unaprede na nove verzije vodećih standarda sistema menadžmenta.

Svaka organizacija koja treba da pređe na novu verziju ISO 9001 i ISO 14001 treba da kontaktira svoja tela za ocenjivanje usaglašenosti što je pre moguće da bi se dogovorili u vezi sa njihovom proverom. Dodatne informacije o tranziciji na ISO 9001 mogu se naći ovde a na ISO 14001 ovde.

Kao što je navedeno u zajedničkom saopštenju ISO/IAF dana 15. septembra 2017. godine u znak obeležavanja jedne godine do prelaznog roka, nove verzije standarda ISO 9001 i 14001 čine veoma logičan iskorak u odnosu na prethodnu verziju, dajući time standarde koji se bave ključnim pitanjima, kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti. Novi ISO 9001 promoviše povećano uključivanje rukovodstva u sistem menadžmenta, uvodi razmišljanje zasnovano na riziku i usklađuje politiku i ciljeve sistema menadžmenta kvalitetom sa strategijom organizacije. Promene u ISO 14001 se fokusiraju na ključna pitanja kao što su zaštita životne sredine, poboljšanje ekološke performanse, razmišljanje o životnom ciklusu i liderstvo organizacija u oblasti životne sredine.

Imajte u vidu da ako ne ostvarite sertifikaciju prema standardu iz 2015 do roka, to će značiti da vaša sertifikacija više nije važeća, što može uticati na vašu sposobnost da snabdevate sva tržišta.

Xiao Jianhua, predsedavajući IAF-a

Više informacija možete naći ovde.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

07 mar 2018 - 24 mar 2018
LSS Black Belt
19 mar 2018 - 20 mar 2018
SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače
19 mar 2018 - 20 mar 2018
Kurs za interne proveravače
20 mar 2018 - 20 mar 2018
ISO 14001:2015 – Zahtevi i izmene u odnosu na ISO 14001:2004
21 mar 2018 - 21 mar 2018
Pravila korišćenja FSC znaka u marketinške svrhe i na proizvodima

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet