Kvalitet

U iščekivanju novog ISO 31000

Сродна сликаNova verzija standarda za menadžment rizikomISO 31000 trebalo bi da bude predstavljena početkom sledeće godine. S obzirom da opasnost od rizika za vlade, organizacije i javnost raste, da li novi, pojednostavljeni standard može pomoći da naša budućnost bude sigurnija?


Pre desetak godina, predsedavajući ljudi vodećih svetskih banaka i drugih finansijskih institucija širom sveta su sa nevericom dočekali vest o kolapsu prestižnih i visoko cenjenih imena, kao što su Lehman Brothers, Bear Stearns i Northern Rock. Alan Grinspan, bivši predsednik Federalnih rezervi, opisao je udarne talase svetske finansijske krize koji su prožimali svet kao "kreditni cunami".

U porodičnim preduzećima, vladama i industriji još uvek se osećaju posledice globalne finansijske krize. Od tada, centar pažnje je na riziku i izloženosti riziku - kako upravljati rizikom; kako se pripremiti za to; kako to iskoristiti; kako naučiti. U našem sve složenijem i međusobno povezanom svetu, usled raznih političkih neizvesnosti, ekonomske nestabilnosti i štednje, ova pitanja su aktuelna više nego ikada, a potreba za najboljom praksom neophodna.

Kevin Najt, predsedavajući ISO radne grupe koja je razvila ISO 31000 standard o upravljanju rizicima, koji je prvi put objavljen kao standard u 2009. godini, izneo je svoja zapažanja. "Rizik je inherentan u svim aktivnostima. I može se tvrditi da je globalna finansijska kriza nastala usled neuspeha odbora i izvršnog menadžmenta da efikasno upravlja rizikom. Od ISO 31000 se očekuje da pomogne industriji i trgovini, javnom i privatnom sektoru, da sigurno izađu iz krize. "

 

Više o ovoj temi možete pročitati na ISO sajtu - ovde.

 

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
23 jan 2018 - 23 jan 2018
FOOD DEFENSE (BIOTERORIZAM)
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet