Kvalitet

Stand Cert doo - prvo sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta koje je dobilo akreditaciju od nacionalnog akreditacionog tela za poslove sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014

75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476Prateći potrebe klijenata Stand Cert doo je u prethodnom periodu dokazao svoju kompetentnost i za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014.

 


Od 05.09.2017. godine Stand Cert doo je prvo sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta koje je Akreditaciono telo Srbije akreditovalo prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 i standarda SRPS ISO/IEC 27006:2017.

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet