Kvalitet

Nove akreditacije u novembru 2017. godine - ATS

Tokom novembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

 

 

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Beograd-Vračar, Kneza Miloša 27, Sektor elektromašinskih postrojenja, Služba laboratorijskih ispitivanja i monitoringa otpadnih voda, Dunavski kej 34, Dorćol-Beograd, broj predmeta: 2-01-519, akreditacioni broj: 01-462

2. Privredno društvo za sertifikaciju i nadzor STANDCERT d.o.o. Beograd, Bulevar Vodjvode Mišića 39a/VI b, Beograd, broj predmeta: 2-07-009, akreditacioni broj: 07-007

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet