Kvalitet

Anketa o prevarama i sledljivosti u prehrambenoj industriji za 2017.

2017.12.survey food froudPrevare i sledljivost su najveći izazovi sa kojima se prehrambena industrija susreće u današnjem vremenu.

 

 

Ako ste učesnik u prehrambenoj industriji, sertifikaciono telo TUV SUD vas poziva da učestvujete u 10-ominutnoj anketi o "Prevarama i sledljivosti u prehrambenoj industriji".

Istraživanje sprovodi Međunarodna federacija inspekcijskih kuća (IFIA), gde je TUV SUD član odbora za hranu. Vaši odgovori na upitnik će se tretirati u potpunoj sigurnosti i koristiti će se samo u agregiranom formatu kako bi pomogli da naprave sliku o globalnoj situaciji u vezi sa sledljivošću proizvoda.

Datum završetka istraživanja: 31. decembra 2017.

Rezultati ankete o prevari i sledljivosti u prehrambenoj industriji za 2016. godinu dostupni su na internetskoj stranici IFIA.

 

Anketu možete popuniti ovde.

 

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet