Kvalitet

BiH: Održana je sjednica Savjetodavnog vijeća za akreditiranje

2018.02.bih sednica svaDana 25.01.2018. godine održana je redovna sjednica Savjetodavnog vijeća za akreditiranje (SVA).

 

 

Ravnatelj Instituta za akreditiranje BiH, Željko Medak, je upoznao prisutne članove SVA o aktivnostima Instituta, prezentirao izvješće o radu za 2017. godinu, kao i program rada BATA-e za 2018. godinu. Također, prisutni članovi su upoznati sa provedenim ocjenjivanjem BATA-e od strane Europske akreditacije (EA) i nalazima EA tima, kao sa novim Pravilnikom o visini naknada za vanjske suradnike Instituta (ocjenitelje i eksperte).

Članovi SVA su dali punu podršku ravantelju Instituta za akreditiranje BiH u svezi dosadašnjih aktivnosti Instituta i utvrđenog programa rada za 2018. godinu.

 

 

Izvor: bata.gov.ba

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet