Kvalitet

Nove akreditacije u januaru 2018. godine - ATS

Tokom januara 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

 

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. MIPHEM D.O.O, Beograd-Zvezdara, Matice Srpske 57e, broj predmeta: 2-01-524, akreditacioni broj: 0-464

2. LIVNICA LjIG DOO Beograd, Sektor za kvalitet, Laboratorija, Kralja Milana 4/ IV/V 27, Beograd, broj predmeta: 2-01-511, akreditacioni broj: 01-465

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU:

1. ENERGO CONSULTING POWER Novi Sad, Futoški put 35, Novi Sad

broj predmeta: 2-03-216, akreditacioni broj: 06-169

 

 

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet