Kvalitet

Predstavljena tehnička specifikacija o vetroelektranama

2018.02.vetroelektrane Tehnička specifikacija za globalne vetroelektrane, u kojoj su predstavljene metode upravljanja i produženja "životnog" veka vetroelektrana, predložena je na razmatranje Međunarodnoj elektrotehničkoj komisiji (IEC) - IEC61400-28, .

 

Na ovaj način se pokušava uvesti koncept nezavisne provere strategija za održavanje opreme tokom celog "životnog" ciklusa vetroelektrane.

 

Više o ovoj temi možete pročitati ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet