Kvalitet

Novi standard za procenu ugroženosti i rizika od uticaja koji imaju klimatske promene

2018.02.klimatske promene standardRadna grupa ISO/TC 207/SC 7/VG 11 razvija novi standard za prilagođavanje klimatskim promenama. Novi standard je ISO 14091 Adaptacija na klimatske promene - Ranjivost, uticaji i procena rizika.

 

 

Novi standard će organizacijama pružiti smernice za procenu rizika, uticaja i ranjivosti. 

Ovaj međunarodni standard daje smernice za procenu rizika vezanih za uticaj koji klimatske promene mogu imati. On opisuje kako razumeti ranjivost i kako razvijati i sprovoditi dobru procenu rizika i primenjiv je za procenu kako postojećih tako i budućih rizika klimatskih promena.

Ovaj međunarodni standard je usmeren na sve vrste organizacija, pre svega na regionalne i lokalne uprave, kao i na privatna i javna preduzeća, kako bi usmerili svoje napore u poboljšanju prilagođavanja klimatskim promenama. On gura vlade na različitim nivoima, preduzeća bilo koje veličine, kao i pojedinačne sektore na identifikaciju prioriteta kad su u pitanju aktivnosti za prilagođavanje na klimatske promene. On takođe, podržava korisnika u rešavanju identifikacije rizika uticaja klimatskih promena usmeravanjem trenutnih, srednjih i dugoročnih aktivnosti adaptacije.

Procena rizika u skladu sa ovim Međunarodnim standardom pružiće solidnu osnovu za planiranje adaptacije na klimatske promene, implementaciju, monitoring i evaluaciju.

 

 

Izvor: committee.iso.org

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet