Kvalitet

REACH uredba za bezbedan promet hemikalija donosi privredi nove obaveze

2018.03.reach uredba Kompleksna REACH uredba kojom se uređuje registracija, evaluacija, autorizacija i zabrana hemikalija, odnosno njihova bezbedna proizvodnja, uvoz, stavljanje na tržište i upotreba, doneće u narednom periodu privredi nove zahteve i obaveze.

 

 

Zato je Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije (PKS) organizovalo, u saradnji sa češkim konsultantskim firmama Ecomole i ReachSpectrum, konferenciju i dvodnevnu radionicu na kojima je učesnicima detaljnije objašnjena ova nova regulativa.

Kako se navodi na sajtu PKS, Tomaš Novotni iz kompanije Ecomole i Jan Holomek iz ReachSpectruma predstavili su pregled zahteva i obaveza koje će se naći pred privredom, mogućnosti reeksporta na relaciji EU-Srbija, kao i primere hemijske regulative u Rusiji i drugim zemljama koje nisu članice EU.

Nakon konferencije, održane 28. februara i 1. marta, zainteresovanim polaznicima je omogućeno da kroz interaktivnu radionicu izvrše procenu REACH obaveze kompanije, uključujući procenu troškova i vremenski okvir, kao i pregled IT alata neophodnih za ispunjavanje REACH obaveza.

 

 

Izvor: ekapija.com

 

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

07 mar 2018 - 24 mar 2018
LSS Black Belt
19 mar 2018 - 20 mar 2018
SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače
19 mar 2018 - 20 mar 2018
Kurs za interne proveravače
20 mar 2018 - 20 mar 2018
ISO 14001:2015 – Zahtevi i izmene u odnosu na ISO 14001:2004
21 mar 2018 - 21 mar 2018
Pravila korišćenja FSC znaka u marketinške svrhe i na proizvodima

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet