Kvalitet

GFSI objavio nove "Benchmarking Requirements" verzija 7.2.

2018.03.gfsi br 7.2Nakon poziva svim zainteresovanim stranama da učestvuju u razvoju iste, Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI) objavila je 06.03.2018. godine najnoviju verziju standarda GFSI Benchmarking Requirements 7.2., u kome se navodi šta čini dobar sistem bezbednosti hrane i kojim se omogućava benčmarking programima za sertifikaciju bezbednosti hrane.

 

 

Verzija 7.2 se fokusira na poboljšanje kompetentnosti auditora i pokrivanje celokupnog lanca snabdevanja, pružajući FMCG biznisu obeležja zahteva za robusnu infrastrukturu bezbednosti hrane i objašnjavajući korak po korak proces za primenu programa sertifikacije za GFSI. Objavljivanje je najavljeno na ovogodišnjoj Globalnoj konferenciji o bezbednosti hrane koja se održava u Tokiju od 5. do 8. marta. Najnovija verzija je rezultat jednogodišnjeg rada radne grupe, koja se sastoji od predstavnika GFSI priznatih vlasnika sertifikacionog programa (CPO), akreditacionih i sertifikacionih tela i šireg prehrambenog sektora, čime ova verzija dobija još više na značaju.

Tokom poslednjih 18 godina, GFSI je okupio najuticajnije zainteresovane strane u prehrambenoj industriji, ohrabrujući ih da sarađuju na unapređenju bezbednosti hrane. GFSI Benchmarking Requirements je suštinski deo te misije od objavljivanja prve verzije iz 2001. godine. Dokumenti iznose zahteve koji predstavljaju dobar sistem bezbednosti hrane i proces korak po korak za CPO-ove koji se prijavljuju za upis u program za sertifikaciju koji je prepoznat u GFSI-u. Najnovija verzija fokusira se na strožiju procenu auditora i pokrivanje kompletnog lanca snabdevanja od njive do trpeze.

 

Više o novoj, 7.2 verziji GFSI "Benchmarking Requirements" možete naći ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Predstojeći seminari i događaji

07 mar 2018 - 24 mar 2018
LSS Black Belt
19 mar 2018 - 20 mar 2018
SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače
19 mar 2018 - 20 mar 2018
Kurs za interne proveravače
20 mar 2018 - 20 mar 2018
ISO 14001:2015 – Zahtevi i izmene u odnosu na ISO 14001:2004
21 mar 2018 - 21 mar 2018
Pravila korišćenja FSC znaka u marketinške svrhe i na proizvodima

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet