Kvalitet

BiH: Značajan jubilej: Prvih 15 godina AKAZ-a

2018.04.15 god akaz bih09.04.2003.godine prije punih 15 godina u okviru projekta Svjetske banke i uz pomoć inostranih eksperata konsultantske firme „HQS“ (Health Quality Service) iz Velike Britanije, a na temelju politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u FBiH, potpisan je ugovor o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

 

Ugovor su potpisali tadašnji federalni ministar zdravstva mr.ph. Tomo Lučić, predstavnik HQS-a Gordon Mitchell, vođa projekta „Osnovno zdravstvo“ dr. Ibrahim Ramić, i prvi direktor AKAZ-a dr. Zoran Riđanović.

„Sa radom na uspostavljanju Agencije započelo se nešto ranije kroz aktivnosti na realizaciji projekta Svjetske banke (Basic Health Project) u periodu od 2002. do 2003. godine. Osnivač AKAZ-a je Federacija Bosne i Hercegovine, a osnivački akt na osnovu kojeg je Agencija i zvanično uspostavljena je Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine. Agencija je registrirana u Sudu početkom 2006. godine i to je bio i službeno njen početak rada“, o počecima rada Agencije čiji uposlenici predanim radom proteklih 15 godina doprinose svakodnevnom poboljšanju kvaliteta u zdravstvu u FBiH govori njen današnji direktor doc.dr. Ahmed Novo.

„Očekivanja zdravstvenog sistema, i pacijenata koji su u njegovom središtu, a u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga od AKAZ-a, veoma su velika, ali možemo reći da ih mi kroz svoju djelatnost u skladu sa zakonom i ispunjavajući ono što je naša misija u velikoj mjeri ispunjavamo. U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ čini sve napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH“, podsjeća doc.dr. Novo na neke od osnovnih postulata na kojima od početaka počiva i svakodnevno se unapređuje rad AKAZ-a dodajući kako je dužnost AKAZ-a da obavlja ocjenu zdravstvenih ustanova u svrhu certifikacije odnosno akreditacije koristeći certifikaciju/akreditaciju kao instrumente za poboljšanje kvaliteta.

„Jako puno napora ulažemo kako bi zdravstvene ustanove pripremili za pregled, zato organiziramo i vršimo edukacije i obuke zdravstvenih radnika te nam je od izuzetne važnosti da zdravstveni radnici usvoje najbolje metodologije i efikasne praktične alate kako bi ustanove dostigle zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Standarde također razvija AKAZ i oni moraju biti tako dizajnirani da između ostalog doprinose poboljšanju kvaliteta i da omogućavaju konzistentno mjerenje. Mnogo toga je urađeno, pred nama je još mnogo posla, idemo dalje!“, kaže doc.dr. Novo.

 

 

Izvor: akaz.ba

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet