Kvalitet

Približava se kraj tranzicionog perioda za ISO 9001 i ISO 14001

2018.04.iaf ilac mid term meetings 2018Srednjoročni sastanci IAF/ILAC koji su održani u prvom kvartalu 2018. god, pružili su organima za akreditaciju i sertifikaciju mogućnost da procene situaciju prelaska na standarde ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 

Napredak se sada ubrzava, jer se poslednjih pet meseci tranzicionog perioda približava. Ovo je pomoglo usvajanje IAF pravila da se posle 15. marta 2018. godine ne dozvoljava nikakav rad na prethodnim verzijama oba standarda. Članovi IAF-a naglašavaju potrebu da se stavi do znjanja svakoj organizaciji koja još nije izvršila tranziciju da uloži dodatne napore kako bi se tranzicija bila završena do zadatog roka tj do 15. septembra 2018.godine.

IAF želi da podseti da će svim sertifikovanim organizacijama 15. septembra 2018. godine isteći svi sertifikati ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i više neće biti važeći. To znači da svaka sertifikovana organizacija mora da radi sa svojim sertifikacionim telom kako bi se osiguralo da su svi elementi procesa sertifikacije završeni, od revizija do tehničkog pregleda i odluke organa za sertifikaciju do izdavanja sertifikata do zadatog roka.

Sertifikacija prema ISO 9001 i/ili ISO 14001, u mnogim preduzećima od suštinskog je značaja kao ulaznica za uključivanje u lance snabdevanja i pružanja njihove robe i usluga različitim korisnicima. IAF želi da naglasi da samo završetak procesa tranzicije do 15. septembra 2018. godine osigurava nastavak sertifikacije prema ISO 9001 i ISO 14001.

Kao što je IAF ranije rekao, završetak procesa tranzicije omogućava pristup ključnim prednostima revidiranih standarda. Novi ISO 9001 promoviše ubrzano uključivanje rukovodstva u sistem menadžmenta, uvodi razmišljanje zasnovano na riziku i usklađuje politiku i ciljeve sistema menadžmenta kvalitetom sa strategijom organizacije. Promene u ISO 14001 se fokusiraju na ključna pitanja kao što su zaštita životne sredine koja poboljšava ekološke performanse, razmišljanje o životnom ciklusu i liderstvo u oblasti životne sredine organizacija.

 

 

Izvor: iaf.nu

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet