Kvalitet

UKAS objavio tehnički bilten - dokumenti serije ISO/IEC 17021

2017.11.ukas logoOvaj Tehnički bilten je objavljen kako bi akreditovani organi za sertifikaciju bili upoznati sa razvojem serije dokumenata ISO/IEC 17021.

 

Centralna registracija treba da ima u vidu da su TS dokumenti tehničke specifikacije, a ne direktni, zahtevni dokumenti. Međutim, Međunarodni odbor za akreditaciju (IAF) ih usvaja i stoga imaju isti status kao IAF obavezni vodič, tj. sertifikaciona tela moraju im posvetiti posebnu pažnju u okviru svojih akreditovanih aktivnosti. Takođe treba napomenuti da u prvim fazama pregleda ovih publikacija ISO razmatra nadogradnju ovih tehničkih specifikacija sa statusom međunarodnog standarda.

IAF je potvrdio da su dokumenti ISO/IEC 17021 koji spadaju u Sporazum o multilateralnom priznavanju (MLA) usvojeni normativni dokumenti koji se primenjuju u skladu s ISO/IEC 17021-1, a rok za implementaciju je dve godine nakon objavljivanja. Štaviše, Tehnički savetodavni komitet za sertifikaciju sistema UKAS-a saglasio se da sve ove dokumente treba smatrati normativnim, bez obzira na MLA.

Ovaj bilten daje  pregled trenutnog statusa ovih dokumenata, koji se i dalje razvijaju.

 

Kompletan tekst biltena, koji je na engleskom jeziku, možete pročitati ovde.

 

 

A više o ovoj temi možete pročitati ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet