Kvalitet

Novi evropski standard za određivanje postojanosti fluorescentnog belog papira i kartona u kontaktu sa hranom

2019.03. novi evropski standard za fluorescentni papir i karton za ambalažu hraneCEN je objavio EN 648:2018 za određivanje postojanosti fluorescentnog belog papira i kartona u kontaktu sa hranom.

 

Nacionalni standardi koji se ne podudaraju sa ovim standardom će biti povučeni najkasnije do maja 2019. godine.

U novembru 2018. godine, Evropski komitet za standardizaciju (CEN) objavio je EN 648:2018 „Papir i karton namenjen da dođe u kontakt s prehrambenim proizvodima - Određivanje postojanosti fluorescentnog belog papira i kartona.“

Ovaj novi standard zamenjuje EN 648:2006 i sadrži nekoliko važnih promena. To uključuje, između ostalog, sledeće:

  • Revidiranje i proširenje opsega papira koji je u kontaktu sa hranom
  • Nova definicija za (neobojeni) papir od staklenih vlakana
  • Zamena „simulanta sline“ sa „rastvorom alkalne soli“
  • Proširenje broja procedura testiranja sa dva (A i B) na četiri (A do D)

Prema novom standardu, suprotni nacionalni standardi će biti povučeni najkasnije do maja 2019. godine.

 

Više o ovoj temi možete pročitati ovde.

 

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet