Kvalitet

SGS je prvo licencirano telo za sertifikaciju verzije 6 FAMI-QS kodeksa

2019.03. fami qs kodeks sgsGlobalno sertifikaciono telo SGS objavljuje da je prepoznato kao prvo sertifikaciono telo u svetu koje je u stanju da izvrši ocenjivanje u odnosu na najnoviju verziju FAMI-QS kodeksa za sektor specijalnih krmiva. Datum početka primene nove verzije je 1. april 2019. godine.


Prvobitno zasnovan na Uredbi Evropske unije o higijeni hrane za životinje (183/2005/EC), FAMI-QS Kodeks je razvijen kako bi osigurao međunarodnu valjanost za sektor specijalnih sastojaka hrane za životinje. On se bavi bezbednošću, kvalitetom i usklađenošću sa propisima kako bi se minimizirale opasnosti, čime se osigurava da se na tržište plasiraju samo bezbedni i ispravni sastojci za hranu.


FAMI-QS pokriva i proizvodnju i trgovinu unutar lanca snabdevanja specijalnim hranljivim sastojcima.

Operateri moraju da završe svoju migraciju sa verzije 5.1 na verziju 6 do 1. oktobra 2020. godine, a zainteresovane strane treba da imaju na umu da Sekretarijat FAMI-QS neće prihvatiti aplikacije pod verzijom 5.1 nakon 1. oktobra 2019. godine.

 

 

Izvor: sgs.com

 

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet