Kvalitet

Informacije o primeni novih dokumenata

2019.05. primena novih dokumenataU skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 6. maja 2019. godine usvojen je dokument ATS-PR08, Oblasti aktivnosti ATS.

 

Ovim dokumentom su utvrđene vrste akreditacija i oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS sprovodi svoje aktivnosti.

Takođe, izmenjen je dokument ATS-UP36, Opšta načela nepristrasnosti koji sadrži načela u vezi sa identifikacijom, analizom i otklanjanjem rizika vezanih za nepristrasnost i nezavisnost tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Oba dokumenta dostupna su na sajtu ATS, ovde.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet