Kvalitet

Izveštaj sa 43. sednice Generalne skupštine EA održane 22-23. 5. 2019. u Rimu

2019.06. izvestaj sa 43 ea skupstineNa 43. sednici Generalne skupštine EA (GA) organizovanoj od strane ACCREDIA-e, italijanskog akreditacionog tela koje slavi svoju desetu godišnjicu, učestvovala su 92 predstavnika iz 45 državnih akreditacionih tela, Evropske komisije, EFTA-e, kao i 8 predstavnika priznatih zainteresovanih strana EA.

 

Konstatovano je da je 13 aktivnosti iz plana realizacije Strategije 2025 zatvoreno, što je dobar predznak da realizacija definisanih ciljeva dobro napreduje te je za očekivati da će se sve aktivnosti uspešno i blagovremeno ispuniti.

Usvojena je 31 rezolucija, a najvažnije odluke navedene su u nastavku.

 

Novi članovi u Izvršnom komitetu EA

Generalna skupština je izabrala nove članove Izvršnog komiteta za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2021.

Sesili Lake, (NA) kao novi zamenik predsedavajućeg EA, umesto Marije Papaziku (ESYD)
Orbej Evrensevdi, TURKAK, novi predsednik Komiteta za inspekciju koji je nasledio Rolfa Štrauba (SAS)

 

Generalna skupština je izabrala sljedeće članove Izvršnog komiteta EA na mandat u trajanju od dvije godine počevši od 1. 1. 2020:

 • Predsedavajući EA: Ignasio Pina, ENAC
 • Potpredsedavajuća EA: Sesili Lake, NA
 • Predsedavajući Vijeća za multilateralne sporazume: Paulo Tavares, IPAC
 • Predsedavajući Komiteta za horizontalnu harmonizaciju: Gabrijel Zrener, DAkkS
 • Predsedavajući Komiteta za laboratorije: Loran Vinson, COFRAC
 • Predsedavajući Komiteta za sertifikaciju: Kevin Belson, UKAS
 • Predsedavajući Komiteta za inspekciju: Orbej Evrensevdi, TURKAK
 • Predsedavajući Komiteta za informisanje i publikacije: Lucina Olborska, PCA

 

Četiri dodatna člana Izvršnog komiteta:

 • Emanuele Riva, ACCREDIA
 • Jirži Ružička, CAI
 • Ed Vieles, RvA
 • Martin SENČAK, SNAS

 

Tri člana Komiteta za nadzor finansijskog poslovanja (FOC):

 • Todor Gunčev, BAS
 • Stefan Finke, DAkkS
 • Jesper Hoj, DANAK

 

Generalna skupština je izabrala Todora Gunčeva (BAS) za predsedavajućeg FOC-a.

 

Revidirani i odobreni dokumenti

Generalna skupština je saglasna da EA LC započne sa radom na izmeni dokumenta EA-4/18 Guidance on the Level and Frequency of Proficiency Testing Participation, kao i da Sekretarijat EA započne sa radom na izmeni dokumenta EA-1/17: Rules of Procedure.

Generalna skupština je saglasna da EA CC započne sa radom na izradi smernica o sistemu upravljanja za borbu protiv korupcije (ABMS) u skladu s ISO 37001: 2016 (u okviru ISO/IEC 17021-1), kao i da HHC započne sa radom na izradi smernica o konsultantskim uslugama i nezavisnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti prema ISO/IEC 17011:2017.

Generalna skupština potvrdila je rezultate elektronskih glasanja o usvajanju 3 glavna dokumenta EA:

 • Revidirani dokument EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes,
 • Revidirani dokument EA-2/13: A Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation Between EA Members,
 • Novi EA dokument EA-1/23: EA Policy to speak with “One Voice”.

Generalna skupština je takođe usvojila IAF-ove dokumente kao obavezne dokumente za sve članove EA:

 • IAF MD 5: 2019 - Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems;
 • IAF MD 11: 2019 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems;
 • IAF MD 17: 2019 - Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies;
 • IAF MD 22: 2019 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS);

Sledeća Generalna skupština održaće se u Budimpešti 20. i 21. novembra 2019. godine u organizaciji NAH, mađarskog nacionalnog akreditacionog tela.

Sve rezolucije usvojene na 43. Generalnoj skupštini EA dostupne su na: www.european-accreditation.org/page/ea-approved-resolutions.

 

 

Izvor: european-accreditation.com

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet