Kvalitet

Evropska komisija najavila aktivnosti nadzora nad tržištem za materijale koji su u kontaktu s hranom

2019.06. eu komisija nadzor trzista EU preporuka 2019/794 ima za cilj da informiše industriju o inicijativi za procenu materijala koji su u kontaktu sa hranom u pogledu njihove usaglašenosti sa standardima i principima bezbednosti hrane.

 

Ova inicijativa će pokriti značajan broj supstanci, kao i veliki broj proizvoda i materijala koji su u kontaktu sa hranom, od kojih neki do sad nisu bili u fokusu sličnih aktivnosti.

Preporuka EU komisije 2019/794 o koordiniranom planu kontrole u ​​cilju utvrđivanja prevalencije određenih stvari koje migriraju iz materijala i predmeta namenjenih kontaktu s hranom (FCM) objavljen je u Službenom listu Evropske unije u 17. maja 2019. Ovaj dokument uvodi strategiju za jačanje aktivnosti nadzora nad tržištem za različite supstance i mnoge vrste FCM-a u narednim mesecima.

Najmanje 1.650 uzoraka će se ocenjivati za usklađenost sa FCM bezbednosnim zahtevima za migraciju/oslobađanje stvari, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1935/2004, Uredbi (EU) br. 10/2011 za plastične materijale i druge primjenjive pravne dokumente.

Preporuka (EU) 2019/794 Aneks “Akcije i opseg koordiniranog plana kontrole” daje preciznije informacije koji su zahtevi u fokusu ove inicijative za nadzor nad tržištem.

 

Opis i metodologija uzorka:

Supstance koje se testiraju Materijal za kontakt sa hranom koji će se uzorkovati
Primarni aromatski amini (PAA) Plastični pribor za kuvanje i posuđe, štampani materijali za kontakt sa hranom uključujući papir i karton
Formaldehid i melamin Plastični pribor za jelo i kuhinjsko posuđe, uključujući nekonvencionalno plastično posuđe i pribor za jelo, kao što su šoljice za kafu za višekratnu upotrebu, koje koriste aditive u plastici dobijene iz prirodnih izvora kao što je bambus
Fenol Plastično posuđe i pribor za jelo; lakirani ili premazani materijali ; štampani plastični, papirni i kartonski materijali za pakovanje
Bisfenoli uključujući Bisfenol A (BPA) i Bisfenol S (BPS) Polikarbonatnu plastiku (BPA) i polietersulfonsku plastiku (BPS); obložena metalna ambalaža (npr. limenke, poklopci)
Ftalati i ne-ftalatni plastifikatori Plastični materijali i predmeti, posebno oni proizvedeni od polivinilhlorida (PVC) kao što su termoformirani limovi, fleksibilna ambalaža i cevi; zatvarači i poklopci
Fluorisana jedinjenja Materijali i predmeti na bazi papira i kartona, uključujući one koji se koriste za pakovanje brze hrane, hrane za poneti i pekarskih proizvoda i kesica za kokice
Metali Kuhinjsko posuđe i posuđe od keramike, emajla, stakla i metala, uključujući zanatske i tradicionalno proizvedene materijale i artikle
Ukupna migracija Nekonvencionalne plastične posuđe i pribor za jelo, kao što su šoljice za kafu za višekratnu upotrebu koje koriste aditive u plastici koje potiču od prirodnih izvora kao što je bambus

Tabela 1: Supstance i FCM koji se procenjuju

 

Broj uzoraka po uključenoj državi članici EU:

Država članica Preporučeni minimalni ukupni broj uzoraka
Belgija, Nemačka, Španija, Francuska, Italija, Velika Britanija 100
Češka, Kipar, Mađarska, Holandija, Poljska, Rumunija 75
Danska, Irska, Grčka, Hrvatska, Litvanija, Austrija, Portugalija, Švedska 50
Bugarska, Estonija, Letonija, Luksemburg, Malta, Slovenija, Slovačka, Finska 25

Tabela 2: Uključene države članice EU i uzorci koje treba uzeti

 

Kontrole treba da se odvijaju od 1. juna do 31. decembra 2019. godine, a rezultati se dostavljaju Komisiji do 29. februara 2019. godine.

 

 

 

Izvor: isme.me

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet