Kvalitet

FSSC 22000 objavio 5. verziju svoje sertifikacione šeme

2019.06. nova verzija fssc 22000 semeFondacija FSSC 22000 je objavila novorazvijenu 5. verziju FSSC 22000 sertifikacione šeme. Ovo novo izdanje uključuje sva poboljšanja koja su uključena u novi standard ISO 22000 koji je objavljen u junu 2018. godine.

 

Druga veoma značajna promena u šemi je dodavanje posebnog dela koji sadrži zahteve prilagođene organizacijama za obuku. Ovaj novi deo programa namenjen je povećanju transparentnosti u radu FSSC 22000 licenciranih organizacija za obuku.

“Usvajanje nove visoke strukture ISO 22000 u verziji 5, pruža odličnu priliku organizacijama da omoguće integraciju svog sistema menadžmenta bezbednošću  hrane sa drugim menadžment sistemima kao što je ISO 9001 za menadžment kvalitetom. Uz fokus na operativne rizike, sada se dodatno razmatraju organizacioni rizici i mogućnosti koje pružaju održivije i doslednije poslovne prakse za sve zainteresovane strane u prehrambenom lancu.", izjavio je Sali Elšerif, KA Director Operations (Metro-a) i član FSSC Odbora zainteresovanih strana.

Svi delovi FSSC šeme su sada sastavljeni u jedan dokument kako bi se poboljšala čitljivost. Obavezni aneksi su dostupni kroz skup odvojenih dokumenata.

FSSC 22000 Šema v. 5 je razvijena u saradnji sa ključnim akterima kao što su predstavnici sertifikacionih tela, akreditacionih tela, organizacija za obuku i predstavnika same prehrambene industrije. Razvoj projekta je vodio FSSC 22000 tim i vođen je od strane Savetodavnog odbora FSSC 22000 i Odbora zainteresovanih strana koji su utvrdili da će sve sertifikovane organizacije biti revidirane u odnosu na verziju 5 u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Šema je sada dostupna na engleskom jeziku, ali se prevodi mogu očekivati na španskom, kineskom, japanskom i portugalskom jeziku u septembru 2019. godine.

„Razvoj ove nove verzije šeme je bio ogroman napor koji je započet u septembru 2018. godine i koji je uključivao različite krugove konsultacija sa našim Savetodavnim odborom i Odborom zainteresovanih strana. U ime Upravnog odbora Fondacije, želeo bih izraziti svoju zahvalnost za posvećenost svih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces, koji su pružili konstruktivne povratne informacije kako bi se osiguralo da je šema dovedena na sledeći nivo.", rekao je Aldin Hilbrands, tehnički direktor (FSSC 22000) i predsedavajući Savetodavnog odbora FSSC-a.

 

 

Izvor: fssc22000.com

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet