Kvalitet

GFSI ažurira svoje kriterijume za benčmarking: Šta možemo da očekujemo?

2019.06. novi kriterijumi za gfsi benčmarkingU aprilu 2019. godine, GFSI je objavio ažuriranu verziju svojih kriterijuma za benčmarking kako bi isti prošli korz javneukonsultaciju iliti uvid javnosti. Šta će se promeniti i šta ove promene znače za klijente koji su sertifikovani za IFS, BRCGS i FSSC 22000?

 

“Bezbedna hrana za sve potrošače u svetu”. Vizija Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI) se može sprovesti u praksi samo ako zahtevi za bezbednost hrane odražavaju najnovija dostignuća i saznanja iz industrije.

Globalna inicijativa za bezbednost hrane osnovana je 2000. godine kako bi se pronašla rešenja za kolektivne probleme, posebno za smanjenje rizika za bezbednost hrane, ponovnog ocenjivanja i troškove koji su vezani za izgradnju poverenja kroz lanac snabdevanja. Iz tog razloga GFSI je uveo njihove tzv. benčmarking zahteve, koji definišu očekivanja za sertifikacione šeme, kako bi bile u skladu sa GFSI zahtevima tj da bi ih GFSI prepoznao. Šeme kao što su IFS, BRCGS i FSSC 22000 usvojile su ove zahteve u cilju postizanja priznavanja od strane GFSI-ija.

Kada GFSI priprema novu verziju svojih zahteva, sertifikacione šeme usvajaju izmene kako bi zadržale ovo priznanje. Stoga su zahtevi GFSI-ja dobar pokazatelj tipa promena koje možemo očekivati u planovima za bezbednost hrane u narednim godinama. Hajde da zajedno pogledamo budućnost.

 

Šta je promenjeno u novoj GFSI verziji?

Revizija uključuje nove elemente koji zauzimaju centralno mesto u razgovoru o bezbednosti hrane. Jedan od tih elemenata je kultura bezbednosti hrane. Ovaj termin opisuje zajedničke vrednosti, verovanja i norme koje utiču na način razmišljanja i ponašanje prema bezbednosti hrane u organizaciji, u celoj organizaciji i širom nje. Elementi kulture bezbednosti hrane su oni elementi sistema menadžmenta bezbednošću hrane koji viši menadžment kompanije može da koristi da upravlja kulturom bezbednosti hrane unutar kompanije. One mogu uključivati, ali nisu ograničene na: komunikaciju o politikama i odgovornostima za bezbednost hrane, obuku, povratnu informaciju zaposlenih o pitanjima vezanim za bezbednost hrane i merenje učinka. Prošle godine GFSI je već objavio dokument o ovoj temi. Sažetak možete naći ovde.

Osim toga, nova verzija je uvela obavezno testiranje sistema sledljivosti.

Druga promena se odnosi na razvoj proizvoda. Proces projektovanja i razvoja proizvoda mora biti uspostavljen, implementiran i održavan za nove proizvode, ili promene u proizvodnji, ili proizvodnim procesima kako bi se osiguralo da se proizvode bezbedni i ispravni proizvodi.

Imajte na umu: moguće su dodatne izmene uslova kao rezultat javnih konsultacija.

Javna rasprava za treći deo dokumenta završila se 24. maja. Javne konsultacije za prvi, drugi i četvrti deo će biti otvorene u septembru. Verzija 8 će biti objavljena u februaru 2020. godine do datuma kada GFSI slavi 20. rođendan. 

 

 

Izvor: dqs-cfs.com

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet