Kvalitet

Novi EU projekat za sprečavanje preranog propadanja proizvoda

2019.06. eu projekat promtProizvodnja električne i elektronske opreme u poslednjih nekoliko decenija je naglo porasla. U EU, odbačeni frižideri, računari, štampači i aparati za kafu su jedan od najbrže rastućih vrsta otpada, koji raste za 3-5% godišnje. To ne samo da opterećuje životnu sredinu, već i budžete potrošača.

 

Konzorcijum grupa potrošača, istraživača i kompanija za popravke upravo je pokrenuo projekat za borbu protiv proizvoda koji prerano propadaju, što je fenomen poznat i kao „prerano zastarevanje“. Četvorogodišnje partnerstvo - koje finansira najveći istraživački program EU Horizont 2020 - je konkretan primer namere EU da uspostavi kružnu ekonomiju.

Projekat, pod nazivom PROMPT (koji predstavlja "Program preliminarnog testiranja proizvoda sa više zainteresovanih strana"), želi da proizvodi budu koncipirani tako da traju. Da bi to uradili, partneri uspostavljaju nezavisni program testiranja za procenu životnog veka potrošačkih proizvoda. Konzorcijum će takođe istražiti kako se metoda testiranja može koristiti za poboljšanje dizajna proizvoda, informacija o potrošačima, tehničkih standarda i zakonodavstva, te ohrabriti kompanije da proizvode dugotrajnije proizvode.

Pošto su povratne informacije od potrošača od ključnog značaja za produžavanje roka trajanja proizvoda, informacije o proizvodima kratkog radnog i "životnog" veka će se prikupljati u nekoliko evropskih zemalja. Alat za prikupljanje povratnih informacija biće inspirisan platformom „Trop vite use“ / „Te rap kapot“ koju je razvila belgijska grupa potrošača Test Achats / Test Aankoop.

Štaviše, proučavaće se i ponašanje potrošača, kako bi se došlo do načina na koji se oni mogu podstaći  da duže koriste proizvode, nose ih na popravku i prihvataju da koriste već korišćenje predmete.

 

Partneri na projektu su:

  • Nacionalne organizacije potrošača: Consumentenbond (Holandija), OCU (Španija), Stiftung Warentest (Njemačka), Test Achats/Test Aankoop (Belgija), UFC-Que Choisir (Francuska);
  • Krovne grupe potrošača: ANEC, BEUC, Međunarodno istraživanje i testiranje potrošača (ICRT);
  • Istraživački instituti: Tehnološki univerzitet Delft (Fakultet industrijskog dizajna), Institut za pouzdanost i mikrointegraciju Fraunhofer;
  • Preduzeća za poporavke: RUSZ (bečko socijalno preduzeće specijalizovano za popravku bele tehnike) i iFikit (online uputstva za popravke za sve aparate).

Pogledajte kratak video koji objašnjava svrhu projekta: https://twitter.com/beuc/status/1133730586051383296

 

Izvor: beuc.eu

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet