Kvalitet
Objavljeno 11 april, 2018

2018.04.sastanak u pks alimsRadni sastanak na kome je učestvovalo više od 100 zainteresovanih aktera, organizovan je u PKS sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove koji su izradili Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, radi pojašnjenja predloženih rešenja, odnosno u međuvremenu dostavljenih primedbi.

Opširnije...

Objavljeno 11 april, 2018

2018.04.15 god akaz bih09.04.2003.godine prije punih 15 godina u okviru projekta Svjetske banke i uz pomoć inostranih eksperata konsultantske firme „HQS“ (Health Quality Service) iz Velike Britanije, a na temelju politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u FBiH, potpisan je ugovor o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet