Kvalitet

TQM konsalting d.o.o. Novi Sad traži Konsultanta za sisteme menadžmenta

tqm konsalting novi sadTQM Konsalting d.o.o. je konsultantska kuća je osnovana avgusta 2010. godine, sa ciljem da postane jedna od vodećih konsultantskih kuća koje se bave razvojem i implementacijom Sistema upravljanja u organizacijama,  unapređenjem poslovanja primenom savremenih alata upravljanja i razvojem i unapređenjem ljudskih resursa kao najvažnijeg resursa organizacija. 

 

Naš najvažniji resurs su naši zaposleni sa potrebnim stručnim kompetencijama i sa velikim iskustvom iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta i drugih naprednih tehnika i alata kao i oblasti unapređenja ljudskih resursa, kojima se unapredjuje efektivnost i efikasnost organizacija.

Naša delatnost je organizovana u tri segmenta:

PRVI SEGMENT su konsultantske usluge implementacije Sistema menadžmenta shodno zahtevima ISO standarda, HACCP Sistema, CE Znaka za proizvode i serije drugih medjunarodno priznatih standarda, alata i tehnika kojima se utice na povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

DRUGI SEGMENT nase delatnosti jeste rad sa ljudskim resursima u domenu njihove selekcije, obuke za rad sa klijentima, procene njihovih potencijala i definisanje načina za realizaciju istog. U tom smislu se bavimo:

 Regrutacija i selekcija kandidata

 Edukacije zaposlenih

 AIP - Analiza individualnih potencijala

TREĆI SEGMENT nase delatnosti jesu tehnike koje se fokusiraju na unapredjenje postojecih Sistema menadzmenta u organizacijama, kao sto su: Kaizen, 5S, Six Sigma itd. 

 

OGLAS ZA KONKURS – KONSULTANT ZA SISTEME MENADŽMENTA

 

Zadaci:

 Izrađuje i upravlja realizacijom projekata iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta;

 Učestvuje u izradi i donošenju godišnjih i mesečnih planova Društva;

 Poštuje utvrđenu metodologiju realizacije Projekata od strane rukovodstva Društva.

 Sarađuje sa Direktorom, Izvršnim direktorom I ostalim konsultantima na realizaciji drugih projekata;

 Učestvuje u kreiranju i redefinisanju metodologije izrade projekata iz domena Sistema

 Učestvuje u kreiranju politike nastupa Društva na tržištu na osnovu saznanja sa tržišta;

 Promoviše kod klijenata poslovnu politiku i principe rada TQM Konsalting d.o.o. navedene Politici kvaliteta

 Pruža na stručan, profesionalan i etički ispravan način usluge klijentima Društva

 Stara se o interesima kako Društva tako i Klijenata, vodeći računa o svim zakonskim aspektima.

 Izveštava Rukovodstvo društva o aktivnostima i rezultatima na projektima

 Prati trendove iz oblasti Sistema menadžmenta i stalno se usavršava 

 

Odgovornosti:

 Za efektivnu I efikasnu realizaciju projekata na kojim učestvuje;

 Za izvršenje godišnjih i mesečnih planova rada društva koji se tiču tajminga realizacije projekata na kojima učestvuje;

 Za efektivno funkcionisanje poslovnih procesa u društvu koje mu je poverilo Rukovodstvo;

 Za efektivnost i unapređenje QMS;

 Za sprovođenje zakonskih propisa i pravila ponašanja I poslovanja doneta Pravilnikom društva i preuzeta potpisivanjem Ugovora o radu;

 Za profesionalno obavljanje svih preuzetih poslova i radnih zadataka;

 Za unapređenje odnosa sa klijentima;

 

Neophodne stručne kvalifikacije:

 Visoka stručna sprema (VII stepen).

 

Neophodna stručna znanja:

 Interni proveravač QMS po ISO 9001:2008 ili ISO 9001:2015;

 Poznavanje zahteva standarda ISO 9001:2015;

 

Poželjna stručna znanja:

 Eksterni proveravač (Lead auditor) QMS po ISO 9001:2008 ili ISO 9001:2015 - Poželjno ali nije neophodno;

 Poznavanje zahteva drugih standarda (ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 27001 itd.);

 Posedovanje sertifikata za Lean-Six Sigma (Green belt i/ili Black belt);

 Poznavanje SIPOC metodologije za mapiranje procesa ili neke druge komplementarne a međunarodno priznate metodologije;

 

Neophodno radno iskustvo:

 Minimalno 3 godine iskustva u implementaciji Sistema menadžmanta kvalitetom (QMS) po zahtevima ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015) bilo samostalno bilo kao Vođa konsultantskog tima i/ili Vodeći konsultant.

 

Veštine:

 Jezik: poznavanje engleskog jezika (čitanje, pisanje i usmena konverzacija) B1 nivo

 Rad na računaru: odlično poznavanje rada u MS Office paketu (Word i Excel), Windows operativni sistem, Internet pretraživači, Outlook, Power Point, Visio

 Vozačka dozvola: B kategorija uz uslov da je aktivan vozač

 

Socijalne veštine:

 Adaptibilnost (brzo prilagođavanje novim sredinama)

 Fokusiranost na strategiju i ciljeve

 Otpornost na stres

 

Sposobnosti:

 Liderstvo

 Fleksibilnost

 Timski rad

 Poštovanje pravila

 Efikasnost rada pod pritiskom

 Istovremenog rada na više projekata

 Analitičnost

 Sistematičnost

 Sklonost ka planiranju

 Komunikativnost

 Istrajnost

 Pravičnost

 Elokventnost

 

Ostali uslovi:

 Da niste krivično kažnjavani i da niste pod istragom

 

Od Vas očekujemo da budete:

 Vredni, uporni, discilinovani i odgovorni;

 Iskreni prema sebi i drugima i lojalni Vašem timu;

 Kreativni i komunikativni;

 Principijelni, jer ste svesni svojih kvaliteta i shodno tome istrajni u svojih zahtevima, ali pri tome pravični, tolerantni i spremni na kompromise, u granicama interesa Vas i Vašeg tima;

 Takmičarskog duha, željni novih znanja i dokazivanja i spremni da uspeh tima vidite i kao svoj lični uspeh.

 

Nudimo Vam:

 Kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu.

 Mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja.

 

Dostaviti na konkurs:

 Biografiju (CV) sa fotografijom

 Propratno pismo (Molimo Vas da u tekstu Propratnog pisma ukratko navedete, osim motiva prijave na Konkurs i Vaša očekivanja od firme kao Vašeg budućeg poslodavca. 

 

Svoje biografije (CV) sa naznakom „Za konkurs u TQM Konsalting – Konsultant za Sisteme menadžmenta“ šaljite na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Informacije o firmi možete naći na oficijelnom sajtu www.tqmkonsalting.com

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet