Kvalitet

Predstavljamo: Sertifikaciono telo Kvalitet a.d.

kvalitet ad logo praviAkcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet“ Niš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

 

 

U okviru međunarodne IECEE CB šeme “Kvalitet” a.d. Niš je Nacionalno sertifikaciono telo (NCB) za izdavanje i priznavanje CB sertifikata i prihvaćena ispitna 
laboratorija (CBTL).

 

Više o uslugama koje pruža "Kvalitet a.d.", kao i kontakt informacijama, možete naći na stranicama: sertifikaciona tela.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet