Kvalitet
Objavljeno 08 april, 2015

DQMSAgencija za konsalting i menadžment „DQMS"- pruža konsultantske usluge na projektovanju sistema menadžmenta, vrši usaglašavanje sa zahtevima standarda: ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; ISO ISO 22000; IFS; BRC; HACCP; 27001; ISO 17025; ISO 50001 i dr.; angažovanjem priznatih stručnjaka sa velikim dugogodišnjim iskustvom u oblasti standardizacije i sertifikacije,, koji su osnov za delatnost, kao i suštinski preduslov za uspešnost svake organizacije.

Opširnije...

Objavljeno 18 mart, 2015

Q-SystemAgencija za konsalting "Q-System" sa sedištem u Kragujevcu je osnovana 2005 sa misijom da svojim delovanjem poboljša efektivnost i efikasnost poslovanja organizacija u regionu (prostor bivše Jugoslavije) - u svim sferama privrede, pružajući im najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja.

Opširnije...

Objavljeno 12 mart, 2015

SEVOI GRUPA d.o.o.SEVOI GRUPA d.o.o. je specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju FUK-a (finansijskog upravljanja i kontrole) i pružanja usluga edukacije (seminari, programi školovanja i sl.).

Opširnije...

Objavljeno 04 mart, 2015

InterConsultingAgencija "InterConsulting" sa sedištem u Kragujevcu pruža usluge konsaltinga i obuke. Pomaže proizvodnim i uslužnim organizacijama da poboljšaju efektivnost i efikasnost poslovanja ugrađujući najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja, prema zahtevima standarda: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO/TS 16949 / ISO/IEC 27001 / ISO 22000 / OHSAS 18001 / ISO 26000...

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet