Kvalitet

EFQM (Evropa) i Integrisani sistemi menadžmenta

Autor: Ana Veselinović

 seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet